Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Drgania dźwiękowe i naddźwiękowe jako czynnik konserwujący

  Fale akustyczne lub dźwiękowe mają charakter falowania mechanicznego, podłużnego, które jest słyszalne przez człowieka w granicach od ok. 20 do 20 000 drgań na sekundę. Powyżej tej częstotliwości (tj. powyżej 20-30 kHz) zalicza się je do fal naddźwiękowych (supersonicznych), niesłyszalnych dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skojarzone metody utrwalania żywności

  Pod pojęciem skojarzonych metod utrwalania żywności rozumie się metody, w których wykorzystuje się niejeden, ale więcej czynników konserwujących, przy czym czynniki te mogą być stosowane jednocześnie, bądź mogą następować po sobie. W praktyce trudno jest znaleźć produkt spożywczy całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usuwanie drobnoustrojów metodą filtrowania

  Wyjaławianie ośrodków ciekłych i względnie klarownych przez ich filtrowanie jest stosowane od dawna w pracach mikrobiologicznych, np. przy produkcji surowic nie znoszących silniejszego ogrzewania i nawet w związku ze stosowaniem tego rodzaju metody sterylizacji wykryto przesączalne formy drobnoustrojów o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie dodatków funkcjonalnych do żywności

  Rozwój przemysłu spożywczego i stosowanie nowoczesnych technologii spowodowały konieczność używania wielu dotychczas nie wykorzystywanych składników, których dodatek do tradycyjnych surowców powoduje uzyskanie nowych cech produktu oraz poprawienie jego jakości. Dodatki tego typu wprowadzone w procesie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usuwanie drobnoustrojów metodą wirowania

  Skuteczność oddzielenia drobnoustrojów za pomocą wirowania zależy z jednej strony od technicznych parametrów wirówki i jej pracy (średnicy bąka lub bębna, liczby obrotów w jednostce czasu), a z drugiej - od charakteru wirowanego ośrodka (jego gęstości i lepkości) oraz od charakteru mikroflory w ośrodku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwniki w żywności

  Barwniki są jednym z najważniejszych dodatków do żywności. Barwa produktów żywnościowych uwydatnia ich smakowitość, zwłaszcza wyrobów cukierniczych oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Barwniki dzielą się na naturalne i identyczne z naturalnymi, syntetyczne organiczne i syntetyczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niszczenie drobnoustrojów metodą wysokich ciśnień

  Niszczące działanie wysokich ciśnień na drobnoustroje wykazał B. Hite już w 1899 r. Poddawał on mleko ciśnieniu 680 MPa w temperaturze pokojowej w ciągu 10 min i stwierdził, że liczba żywych drobnoustrojów w mleku zmniejszyła się z 107 do 101—! O2. Również mięso poddane ciśnieniu 540 MPa w temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ promieniowania jonizującego na niektóre składniki żywności

  Ogólnie uważa się, że zastosowanie nawet wysokiej dawki napromieniowania rzędu 10-60 kGy (1-6 Mradów) nie powoduje w żywności tworzenia się substancji toksycznych dla ludzi. Przy tych dawkach napromieniowania występują jednak

  wyraźne zmiany organoleptyczne i chemiczne, obniżające wartość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycie i dezynfekcja urządzeń i opakowań

  Celem mycia i dezynfekcji jest zapewnienie odpowiedniej czystości podczas realizacji procesu technologicznego. Powyższy cel jest uzyskiwany przez usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i mikrobiologicznych znajdujących się na opakowaniach, maszynach i urządzeniach oraz w pomieszczeniach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /9 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne mechaniczne metody usuwania drobnoustrojów lub szkodników z żywności

  Do metod mechanicznych (w części fizykochemicznych) usuwania drobnoustrojów i mechanicznych zmętnień można zaliczyć znane powszechnie metody klarowania i „oklejania”, praktykowane szczególnie przy obróbce wina - przez stosowanie różnych środków klarujących w rodzaju żelatyny z taniną, pęcherza rybiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 786

  praca w formacie txt

Do góry