Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  AEROZOLOWA BOMBA

  AEROZOLOWA BOMBA — butla stalowa wypełniona mieszaniną preparatów trujących z substancją wrzącą przy temperaturze poniżej 10° (freon); butla zaopatrzona jest w końcówki, przez które pod ciśnieniem pary freonu wypryskuje ciecz zawarta w butli; freon natychmiast odparowuje, pozostawiając w powietrzu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA

  ABIOTYCZNECZYNNIKI ŚRODOWISKA— nieożywione czynniki środowiska wywierającewpływ na rozwój organizmów żywych; należądo nich przede wszystkim czynniki klimatycznei glebowe, np. tem peratura, wilgotność, ciśnienie,stopień nasłonecznienia, wiatry, opady, mineralnei organiczne składniki gleby, jej skład...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLOWANIE

  AEROZOLOWANIE, zamgławianie — rozpylanie bardzo drobnych cząstek cieczy lub substancji stałej. Jest to bardzo ekonomiczny sposób stosowania chemicznych środków ochrony roślin ze względu na niskie —► normy zużycia substancji aktywnej. Najbardziej skuteczne są -* aerozole o rozmiarach cząstek 5 do 50...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISYNKA

  ABISYNKA studnia rurowa wbijana lub wkręcana,służąca do dobywania niewielkich ilościwody z małej głębokości (5—7 m); abisynka składa składasię z rur metalowych o średnicy 32—75 mm.połączonych szczelnie za pomocą muf; rury są zakończoneu dołu stożkowym ostrzem lub świdrem,a nad powierzchnią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAR

  AGAR, agar-agar — wysuszony śluz niektórych krasnorostów morskich (czerwonych glonów). przede wszystkim żyjących w Oceanie Spokojnym; głównym składnikiem agaru jest -♦ester kwasu siarkowego i poligalaktozy (wiełocukrowca zbudowanego z cukru prostego, zwanego gć laktozą). Agar rozpuszcza się w wodzie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSORPCJA

  ABSORPCJA, w c h ła n ia n ie , p o c h ła n ia n ie —1) wchłanianie i rozpuszczanie substancji (przedewszystkim gazu) w całej objętości ciała stałego lubcieczy, np. tlenu lub dwutlenku węgJa; 2) pochłanianieprzez różne substancje promieni przez nieprzechodzących, np. pochłanianie promieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLOMERACJA

  AGLOMERACJA — zlewanie się łączene) kropli znajdujących się w strumieniu rozpylorej cieczy; w ochronie roślin jest niekorzystna, bo pogarsza rozpylanie. Większe krople mają zwykle dużą prędkość, dlatego doganiają mniejsze i z*e-wają się, powiększając swą objętość. Aglomeracji zapobiega się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADSORPCJA

  ADSORPCJA — zjawisko gromadzenia przezjakieś ciało na swej powierzchni różnych substancji:ciało adsorbujące nazywamy adsorbentem,ciało adsorbcwane — adsorbatem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGLUTYNACJA

  AGLUTYNACJA — zlepianie się komórek (np. bakterii lub krwinek) pod wpływem swoistych dał surowicy krwi, tzw. aglutynin. Zjawisko aglutynacji wykorzystuje się do rozpoznawania chorób zakaźnych, określania grup krwi itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AERATOR

  AERATOR — ręczne narzędzie ogrodnicze do kruszenia skorupy glebowej i niszczenia chwastów w międzyrzędziach roślin; częścią roboczą narzędzia są obracające się, stalowe zęby; przy popychaniu narzędzia zęby kruszą skorupę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry