Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  ALKALOIDY — zasady organiczne pochodzeniaroślinnego zawierające azot; rola alkaloidóww roślinach nie jest dokładnie znana; na organizmyzwierzęce i człowieka działają trująco, pobudzającolub uspokajająco, wywołują halucynacje,senność, uśmierzają bóle itd. Ze względuna swoiste działanie wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRONOMÓWKA

  A G R O N O MÓWKA — budynek z przyległądziałką ziemi gromadzkiej, obejmującą ogródekowocowo-warzywny i malc pólko demonstracyjnodoświadczalne,stanowiący siedzibę agronomagromadzkiego. Agroncmówki są budowane ześrodków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, bądźurządzane w budynkach mieszkalnych na resztówkach .W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE — grupa związkóworganicznych pochodnych pirydyny, występującychw roślinach; najważniejsze z nich to nikotynai anabazyna; otrzymuje się je z roślin, np.z tytoniu, przez ekstrakcję lub destylację z parąwodną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSOLOTLE

  AKSOLOTLE — larwy amerykańskich salamanderz rodzaju Amblystoma uważane przez długiczas za odrębny rodzaj; żyją w podziemnych jeziorach;oddychają skrzelami zewnętrznymi; majązdolność rozmnażania się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKOHOLE

  ALKOHOLE — związki zbudowane z -♦ węglowodorówi jednej, dwu lub więcej grup wodorotlenowych(—OH): alkohole o małej liczbie atomówwęgla są cieczami, o większej - ciałamistałymi. Do najpospolitszych alkoholi należą:alkohol metylowy (metanol, spirytus drzewny),alkohol etylowy (etanol, „spirytus”)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROCHEMIA

  „A G R O C H EM IA ” — miesięcznik popularyzującypostęp techniczny w produkcji rolnej, przeznaczonydla rolników-praktyków; zawiera informacjei wskazówki dotyczące nawożenia, a zwłaszczastosowania nawozów mineralnych; omawiazagadnienia ochrony roślin przed chorobami,szkodnikami i chwastami, wskazując...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRARYZM

  AGRARYZM — ideologia drobnej burżuazji wiejskiej traktująca m. in. o tym, że ideałem w rolnictwie jest prywatne gospodarstwo rodzinne oraz że rolnictwo jest najważniejszą i kierowniczą gałęzią w gospodarce narodowej, a chłopi przodującą częścią narodu. Z faktu, że rodzinne gospodarstwo chłopskie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROZOLE

  AEROZOLE — zawiesiny ciał stałych lub ciekłych złożone z cząstek o średnicy' od 0,1 do 50 mikronów rozpylone wrpowietrzu. W ochronie roślin wykorzystuje się aerozole o średnicach cząstek 5—50 mikronów; stosuje się je zasadniczo do zwalczania szkodników roślin; aerozole nietru-jące, stosowane są do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABERRACJE CHROMOSOMOWE

  ABERRACJE C H R O M O SO M O W E — zmianyw budowie chromosomów zachodzące od czasudo czasu przy podziale jądra komórkowego zarównow warunkach naturalnych, jak i sztuczniestworzonych przez człowieka, przejawiające się nazewnątrz w postaci zmiany fenotypu, czyli zmianycech zewnętrznych organizmu. Rozróżniamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGROBIOLOGIA

  AGROBIOLOGIA — nauka o ogólnych obiektywnychprawach biologicznych mających zastosowaniew rolnictwie i hodowli; ma ona na celupowiązanie teoretycznych badań w dziedzinie biologiiz. praktycznym zastosowaniem w rolnictwie,w celu zwiększenia plonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry