Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  AMIDY

  AMIDY, a z o to w e s u b s ta n c je n ie b ia łk o -w e — pochodne kwasów organicznych, w którychgrupa wodorowa (—OH) zastąpiona jestgrupą aminową (—N H a). W żywieniu zwierzątobejmują wszystkie składniki paszy zawierająceazot, a nic będące białkiem właściwym, np. soleamonowe, wolne aminokwasy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ

  AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ —metoda konserwacji ziarna 2bóż polegająca na wywołaniuprzepływu powietrza przcz masę składowanegoziarna; wilgotność ziarna równoważy sięz wilgotnością względną przepływającego powietrza.Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne,które określa się na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol etylowy

  A LK O H O L ETYLOWY, e ta n o l — związekchemiczny o wzorze CjH jO H, znany jako spirytuspilny; otrzymywany jest drogą -♦fermentacji alkoholowejz ziemniaków i owoców (np. w Polsce)lub z etylenu (np. w USA); wrze w temperaturze78,3°, krzepnie przy — 112,5°; przenika łatwiej niżwoda przez błony porowate; pali...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akumulator

  A K UM ULATOR — ogniwo elektryczne, któregozasób energii elektrycznej może być odnawianyz innego źródła prądu stałego za pomocą ładowania.Akumulator składa się z naczynia wypełnionego->elcktrolitem, w którym są zanurzone elektrody:dodatnia i ujemna. Rozróżnia się akurr.ulatoryołowiowe (kwasowe) i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol metylowy

  A LK O H O L METYLOWY, m e ta n o l — związekchemiczny o wzorze CH*OH, zwany równieżspirytusem drzewnym, otrzymywany przeważniepodczas suchej (rozkładowej) destylacji drewna;jest cieczą bezbarw ną dobrze mieszającą się z wodą,pali się bladoniebieskim płomieniem; ma szerokiezastosowanie przy produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIA

  ALERGIA — uczulenie organizmu, nienormalnareakcja na pewne bodźce, np. występowanie wysypkipo spożyciu raków, po zażyciu pewnychlekarstw, po wprowadzeniu do ustroju (dożylnie,domięśniowo, podskórnie) obcogatunkowcgo białka(zawartego np. we krwi, surowicy czy szczepionce),antybiotyków itd. Uczulenie objawia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholomierz

  Alkoholomierz— -♦arcometr przystosowany do mierzenia mocy spirytusu; na podziałce jego bezpośrednio odczytujesię procentową zawartość alkoholu w mieszaniniewody i alkoholu. Istnieją alkoholomierze oznaczająceprocentową objętość alkoholu oraz alkoholomierzewykazujące procentowy ciężar alkoholu.W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGICZNE PRÓBY

  ALERGICZNE PRÓBY — badania rozpoznawczestosowane w medycynie i weterynarii w celuwykrycia niektórych chorób; polegają na wprowadzeniudo organizmu zwierzęcia środka, którywywołuje swoistą reakcję organizmu (odczyn).Próby alergiczne przeprowadza się przy gruźlicy inosaciźnie, rzadziej — przy innych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRONOM GROMADZKI

  A G R O N O M GROM ADZKI — organizatorprodukcji rolnej w gromadzie z ramienia administracjirolnej prezydiów rad narodowych; jestpracownikiem etatowym powiatowego związkukółek rolniczych. Działalnością swą obejmujeteren jednej gromadzkiej rady narodowej; wewsiacłi, gdzie nie ma jeszcze kółek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFOLITY

  AMFOLITY — substancje mogące tworzyć dodatniolub ujemnie naładowane -►jony; należądo nich zwłaszcza białka. Amfolity mogą byćnaładowane nie tylko ujemnie lub dodatnio, leczrównież tworzyć w jednej części cząsteczki ładunekujemny, w drugiej — dodatni. W tensposób powstają jony obojnacze, czyli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry