Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Amperogodzina

  Amperogodzina (skrót Ah) — jednostkailości elektryczności (ładunku elektrycznego)jeśli przez dany przekrój poprzeczny przepływaw ciągu 1 godz. prąd o natężeniu 1 ampera,wówczas przenoszona ilość elektryczności równasię 1 Ah, czyli 3600 amperosekundom (kulombom);stosowana zwłaszcza do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa aminowa

  Grupa aminowa (—N H 2) — charakterystycznyskładnik wielu azotowych związkóworganicznych; występuje we wszystkich aminokwasachi aminach; grupa ta bierze udziałw procesach -♦transaminacji i -♦aminacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplituda ekologiczna

  Aplituda ekologiczna — skrajna rozpiętośćmiędzy czynnikami siedlisk, w którychdany rodzaj lub gatunek rośliny czy zwierzęcia m ażejeszcze bytować; jest ograniczana zwykłe przezjeden z czynników siedliska, np. przez tem peraturępowietrza, wilgotność gleby, odczyn gleby, nasileniespasania. G atunki o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminy

  Aminy — związki pochodne -►amoniaku,w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodorusą zastąpione grupami węglowodorowymi (alkilami);w zależności od liczby podstawionychatomów wodoru w am oniaku rozróżniamy aminypierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA

  ANEMI A, n ie d o k rw isto ś ć — schorzenie polegającena zmniejszeniu się liczby czerwonych krwinek; towarzyszą mu zmiany w ich budowie i zawartościbarwnika krwi — hemoglobiny, wobecczego zmniejsza się ilość tlenu dostarczanegoprzez nią do tkanek; powstaje wtedy tzw. głódtlenowy, powodujący zaburzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amitoza

  Amitoza — bezpośredni podział kom órki po legającyna tym, że -►jądro komórkowe przewężasię i dzieli na dwie części, po czym możenastąpić podział -►cyto plazmy i oddzielenie siędsvu nowo powstałych kom órek, które po dojiściudo pewnego okresu rozwoju znów się podzielą;może też podział...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aneroid

  Aneroid— przyrząd do mierzenia ciśnieniaatmosferycznego, zastępujący barom etr rtęciowy;główną częścią składową aneroidu jest szczelnametalowa puszka, z której wypompowano powietrze;jej odkształcenia spowodowane zmianamiciśnienia atmosferycznego są przenoszone — zapomocą systemu dźwigni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZATOR

  AMORTYZATOR , łcigodnik — zespólelementów do łagodzenia uderzeń w urządzeniachtechnicznych (maszynach, przyrządach itp.);umieszcza się między częścią urządzenia, w którejpowstają impulsy uderzeniowe, i częścią, którama być chroniona przed uderzeniami. Rozróżniasię amortyzatory stałe, w postaci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminacja

  Aminacja — proces włączania am oniakuw postaci grup aminowych do różnych związkówwęglowych, przede wszystkim organicznych, w wyniku czego tworzą się różne aminokwasy, aminyitd.; aminacja zachodzi niemal wyłącznie podwpływem enzymów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amidazy

  Amidazy ------ ►enzymy przeprowadzającew drodze -►hydrolizy rozpad wiązań międzyatomami węgla i azotu; należą do nich np.enzymy rozkładające -►aminokwasy, -♦mocznikitd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry