Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ANGORYZM

  ANGORYZM — cecha polegająca na stałymrośnięciu włosów przy ich wybitnym ścienieniu(w porównaniu z normalnym owłosieniem danegogatunku zwierząt) i najczęściej połączonaz rozrzedzeniem okrywy włosowej. Osobniki odznaczającesię angoryzmem (angory) przeważniesą mniej żywotne od innych, o uwłosicniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARATOWNIA

  APARATOWNIA — pomieszczenie, w którymustawione są aparaty wylęgowe piskląt. Usytuowanie— parter od strony północnej, póhiocnowschodniejlub zachodniej w celu zabezpieczeniaprzed nadmiernym nasłonecznieniem, powodującymniekorzystne dla wylęgu wahania temperatury.Wielkość aparatowni zależy od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aniony

  Aniony ----- ►atomy lub grupyatomów mające ujemny ładunek elektryczny; anionamisą przeważnie reszty kwasowe oraz grupawodorotlenowa (-O H ). Aniony oznaczamy za pomocą-> symboli chemicznych ze znakami minuslub przecinkami, np.: anion chloru C l“ lub CT;anion wodorotlenowy O K “ lub OH*; anion resztykwasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APATYTY

  APATYTY — grupa minerałów fosforowycho wzorze ogólnym 3Caj(P04)2‘CaX2, gdzie Xoznacza F, Cl, O H ; stąd rozróżnia się: apatytfluorowy, apatyt chlorowy i apatyt hydroksylowy;te 3 zasadnicze odmiany tworzą kryształymieszane. Zamiast wapnia mogą występowaćmagnez, żelazo lub mangan, chlor zaś może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOCYJANY

  ANTOCYJANY — barwniki występujące w płatkachkwiatów, liściach i owocach, dzięki czemu teczęści roślin przybierają różne zabarwienia — o<lniebieskiego do czerwonego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AREOMETR

  AREOMETR — przyrząd służący do mierzeniaciężaru właściwego cieczy, działający na zasadzieprawa Archimcdesa, zgodnie z którym przedmiotzanurzony w cieczy traci pozornie na wadze tyle,ile waży ciecz przezeń wyparta; sporządzony jestze szkła i obciążony w dolnej części (bańka)śrutem lub rtęcią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPELOGRAFIA

  AMPELOGRAFIA — nauka zajmująca się opisem,klasyfikacją i rozprzestrzenieniem, a uikzegospodarczą charakterystyką gatunków i odmianwinorośli. Termin ten został użyty po raz pierwszyw 1661 r. przez botanika niemieckiego F.S. Sachsa.Rozwój ampclografii datuje się od początkuXIX w.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminek egipski

  Aminek egipski (A m m l visnaga) — roślinaz rodziny baldaszkowatych ( UmbelUferae), używanaw lecznictwie; aminek został u nas zaaklimatyzowanyw ostatnich latach; sposoby uprawynie są jeszcze dokładnie opracowane; uprawianyjako roślina jednoroczna; surowcem leczniczymsą dojrzałe i niedojrzałe owoce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amper

  Amper (skrót A) — jednostka natężenia prąduelektrycznego, określana: 1) jako prąd stały,który przepływając przez każdy z dwóch nieskończenie nieskończeniedługich przewodników równoległych(prostoliniowych) o znikomo małym przekrojuokrągłym, umieszczonych w próżni w odstępie1 m, wytwarza między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  AMINOKWASY — kwasy organiczne, zawierającepoza -►grupą karboksylową także grupęaminową —NH»; są podstawowymi składnikami-►białek i dlatego stanowią bardzo ważny materiałbudulcowy organizmu. Znamy obecnie przeszło60 aminokwasów, z których ponad 20 zaliczamydo najważniejszych. W nauce żywienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry