Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE poubojowe ZWIERZĄT

  BADANIE poubojowe ZWIERZĄT sekcjaubitych zwierząt. Przy badaniu trzody obowiązujebadanie na obecność włośni (trychin) i wągrów.Jeżeli stwierdzi się zmiany chorobowe, przy którychrozpoznanie jest trudne, to — zależnie odprzypadku — trzeba zastosować badanie bakteriologiczne,np. przy podejrzeniu o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZBEST

  AZBEST — włókno mineralne (krzemian wapniai magnezu) niepalne, odporne na działaniekwasów i ługów; znajduje szerokie zastosowaniejako materiał ciepłoehronny oraz uftzczelnmjący,w postaci płyt lub sznurów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie mlekowe

  Bakterie mlekowe — bakterie rozkładające cukierna kwas mlekowy oraz inne kwasy z wydzieleniemdwutlenku węgla i wodoru podczas fermentacjimlekowej zachodzącej przy kwaśnieniumleka, ogórków, kapusty, pasz i innych produktów;wytwarzany przez tc bakterie kwasmlekowy jest środkiem konserwującym produkty1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOFOS PŁYNNY

  A ZO FO S PŁYNNY 30% (dawna nazwa AzofosI --30 ) roztwór emulgujący o działaniu owadobójczymi przędz i orkobójczy m zawierający 30%technicznego 0,0-dwurnetylotionofosforanu //-nitrofenylu;preparat krajowy. Na roślinach rolniczychniszczy mszyce, slodyszka i gnatarza rzcpakowca,plaszczyńca burakowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABKA

  BABKA — 1) (Plantago s p .)— roślina z rodzinybabkowatych (Plant aginaccae)\ jako chwast występujeszczególnie licznie w zasiewach roślin motylkowych(koniczyna, lucerna) oraz na łąkachi" pastwiskach; najpospolitsze są: b a b k az w y c z a j n a (Plantago niaior), b a b k a l a n ce t o w a t a (P. lanceolata)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Bach

  Aleksander Bach (1857— 1946) — uczonyrosyjski (i radziecki); twórca szkoły biochemiiw ZSRR ; pracował głównie nad chemizmemasymilacji węgla przez rośliny zielone, nad procesami-*oksydorcdukcyjnymi w żywej komórce(zwłaszcza nad procesem oddychania) oraz zajmował się badaniem —►enzymów ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAKTANTY

  ATRAKTANTY czynniki działające wabiącona owady, gryzonie itp .; mogą to być czynnikifizyczne, jak dźwięki, światło, barwy, lub chemicznei oddziaływać jako bodźce smakowe lubpłciowe. Środki wabiące mają duże znaczeniepraktyczne: przez ich zastosowanie m»Znazwiększyć plon dzięki znęceniu owadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI

  AROMATYCZNE ZWIĄZKI pierścieniowe(cykliczne) związki organiczne pochodne -♦ benzenu;ich nazwa pochodzi od pierwszych poznanychzwiązków tego typu, które odznaczająsię przyjemnym aromatem; nie jest to jednak ichcecha charakterystyczna; najważniejszym, wyjściowymich przedstawicielem jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATYZERY

  AROMATYZERY — bakterie mlekowe, któreprodukują specjalne substancje nadające przyjemnyzapach produktom mlecznym; stosuje się jeprzy wyrobie masła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEPTYKA

  ASEPTYKA — zapobieganie zakażeniu środowiskaszkodliwymi drobnoustrojami, polegającena wyjaławianiu wszystkich pizedmiotóv. stykającychsię bezpośrednio z tym środowiskiem;np. aby uniknąć zakażenia rany, używa sięjałowego opatrunku; aby uniknąć zakażenia przygotowywanychprzetworów, używa się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt

Do góry