Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  BAKTEROIDY

  BAKTEROIDY — postać rozwojowa bakteriibrodawkowych (Khlzob(um), współżyjących z roślinamimotylkowymi; rozwijają się z bakteriibrodawkowych, które po wniknięciu do korzenirośliny motylkowej przybierają postać silnie nabrzmiałychtworów bakteroidów; mają oneróżne kształty w różnych roślinach, np. są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIE NITRYFIKACYJNE

  BAKTERIE NITRYFIKACYJNE, ni t r yf i kato r y — bakterie rozkładające zawarty w glebieamoniak na azotany; energię wydzielającą sięw tym procesie zużywają na asymilację dwutlenkuwęgla, są więc bakteriami samożywnymi. Wśródnitryfikatorów rozróżniamy dwie grupy bakterii:n i i r o s o — utleniające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASIDIOSPORA

  BASIDIOSPORA— zarodnik specjalnego typuwytwarzany przez grzyby należące do klasy podstawczaków;powstaje w wyniku procesu płciowegona specjalnych kom órkach grzybni tzw.podstawkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNA PLAMISTOŚĆ KALAFIORÓW

  BAKTERYJNA PLAM ISTOŚĆ KALAFIORÓW,b a k te ry jn e g n ic ie r ó l k alafio ró wchoroba bakteryjna kalafiorów i innych kapustnychoraz rzepowatych. O b j a w y : na liścicniachwodniste, ciemne plamki, wyraźniejszena dolnej stronie; liścienie się wydłużają, a ichbrzegi podwijają; na iiiciach plamki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie octowe

  Bakterie octowe — bakterie tworzącekwas octowy z alkoholu; wykorzystywane przyprodukcji octu; są wybitnymi tlenowcami ( - > bakterietlenowe), bardzo wrażliwymi na podwyższenietemperatury (przy 55JC giną w ciągu kilkum inut); występują powszechnie w przyrodziei dlatego łatwo zakażają różne produkty;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT

  BATERIA DO WYCHOW U PISKLĄT— zespółpiętrowo ustawionych klatek przystosowanychdo wychowu piskląt Szkielet baterii wykonanyjest z drewna lub metalu, ściany z cienkichprętów metalowych, a podłoga z siatki. Kał spadającyprzez siatkę gromadzi się na wysuwanejblaszanej tacy. Każda klatka baterii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACÓWKA

  BACÓWKA — budynek w górach, w którymmieszkają bacowie i juhasi w okresie wypasuowiec na halach, wyposażony w urządzeniado przerobu mleka owczego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRAPY

  ATRAPY — modele (np. owoców lub warzyw)używane do celów szkoleniowych lub dekoracjiwystaw; wykonuje się je najczęściej z gipsu lubwosku, odlewając w sporządzonej uprzednioformie, i maluje sic farbami trwałymi; dobrzewykonane atrapy oddają poważne usługi przynauce odmianoznawstwa ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bacutil

  „Bacutil” — Zjednoczenie Przemysłu Paszowegopodlegle Ministerstwu Przemyślu Rolnegoi Spożywczego, zajmuje się przygotowaniemkoncentratów paszowych (—►przemysłowe mieszankipaszowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZALIA

  AZALI A (Rhododcndran Indlcum) roślina ozdobnaz rodziny wrzosowatych (Ericaccaa) \ liścio madrobne, skóreaste, kwiaty lejkowate, zabarwionebrało, różowo lub karminowo; zakwita w drugiejpołowie zimy i wczesna wiosną. Uprawa azaliitrw.i 3 A lata i jest opłacalna, gdy w pobliżumożna -.»e zaopatrzyć w ziemię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /3 058

  praca w formacie txt

Do góry