Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Bąblowce

  Bąblowce larwy tasiemca wieńcogłowego,którego żywicielem jest pies; pow odują u świń,bydła i owiec chorobę zw aną bąblow icą; umiejscawiająsię najczęściej wwątrobie, rzadziej w płucach,tworząc większe i mniejszepęcherze wypełnione płynem;po pewnym czasie wpęcherzu form uje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELINEK RZEPNIK

  BIELINEK RZEPNIK (Pieris rapu) — motylz rodziny biclinkowatych (Pieridae); gąsienicedługości do 30 mm, aksamitne, matowoziclonc,z trzema parami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wyżerają najpierwokienka, a później duże otwory w liściach kapustyi innych roślin krzyżowych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK —choroba grzybowa truskawek, bardzo powszechna,ale rzadko dotkliwa. O b j a w y : na liściach,najpierw na górnej powierzchni ukazują sięplamki małe, ciemnopurpurowe, nieco rozlane,później widoczne po o b a stronach, okrągławe,średnicy 1—3 nim , białoszare lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąkowirówki

  Bąkowirówki — najistotniejszaczęść —♦wirówkimleczarskiej; zachodzi wniej dzięki sile odśrodkowejrozdzielanie mleka pełnegona śmietankę i mJeko chude;składa się z podstawy, pierścieniauszczelniającego, nasadkikrzyżowej, dolnego talerza rozdzielczego, pakietu kilkudziesięciu talerzyrozdzielczych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA PROSTE

  BIAŁKA PROSTE, p ro te in y — białka, którychcząsteczki zbudowane są wyłącznic z aminokwasów.Dzielimy je zazwyczaj na białka rozpuszczalnew wodzie, czyli albuminy, oraz białka nierozpuszczalnew wodzie, lecz rozpuszczalne w rozcieńczonychroztworach soli obojętnych — globuliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Begonia

  B E G O N I A , ukoś ni c a (Begonia) — roślinaozdobna z rodziny ukośnicowatych (Begoniaceae).Wartość zdobniczą ma kilka gatunków. U k o £-n i c ę w i e c z n i e k w i t n ą c ą (Begonia semperflorens)uprawia się jako roślinę jednoroczną;ma liście drobne, jasnozielone lub czerwonawe;kwitnie biało...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOGRZBIETY

  BIAŁOGRZBIETY — bydło o charakteiystycznym„boczastym” umaszczeniu; boki głowy, szyi,tułowia i zadu są czarne lub czerwone, natomiastgórna krawędź szyi, grzbiet, lędźwie, brzuch i podgardle— białe. Bydło o takim umaszczeniu występujew Norwegii (rasa telemark), Niemczech(rasa brcitenburg), Anglii i USA...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezazotowe substancje wyciągowe

  Bezazotowe substancje wyciągowe — związki organiczne pochodzenia roślinnegooprócz włókna surowego i tłuszczu surowego;są to głównie węglowodany. Do najważniejszychzwiązków z tej grupy należą:c u k r y p r o s t e , jak glikoza, fruktoza (cukierowocowy), pentozy i inne; d w u c u k r y ,jak maltoza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDRZYCKI Stefan

  BIEDRZYCKI Stefan (1876—1936) — profesori rektor SGGW, kierownik Zakładu MaszynoznawstwaRolniczego; wykładał maszynoznawstwona uniwersytetach w Poznaniu i Wilnieoraz na Politechnice Warszawskiej; twórca obiektywnejmetodyki badania maszyn rolniczych i ichelementów; autor wielu prac naukowo-badawczychi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZ CZARNY

  BEZ CZARNY (Sambucus nigra) — duży krzew(czasem małe drzewko) do 10 m wysokości z rodzinyprzewiertniowatych (Capri/oliaceae) ; rdzeńbardzo gnjby i miękki, biały; kwiaty białe, o intensywnejwoni, zebrane w duże baldachokształtnekwiatostany; owoce — czarne pestkowce.Występuje w całym kraju w lasach i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry