Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Czarnuszka siewna

  Czarnuszka siewna (Nigella sativa) — roślinajednoroczna z rodziny jaskrowatych (Ranun -culaceae); uprawiana dla celów przemysłu spożywczegoalbo też jako roślina ozdobna. Surowcemsą nasiona, które zawierają olejek lotnyo charakterystycznym smaku i zapachu. Rozm nażasię z nasion sianych wczesną wiosną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna zgnilizna marchwi

  Czarna zgnilizna marchwi — chorobagrzybowa marchwi występująca także naselerach. O b j a w y : wskutek zagniwania korzonkówi podliścieniowej części łodyżki siewkiginą przed ukazaniem się nad powierzchnią ziemilub wkrótce potem; na liściach wraz z ogonkamioraz na łodygach występują suche, czarne plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna zgnilizna korzeni

  Czarna zgnilizna korzeni — chorobagrzybowa występująca na tytoniu, grochu,pomidorach, selerach, ogórkach, sałacie, fiołkach,groszku, pelargonii, ostróżkach, cyklamenachi złocieniach. O b j a w y : nadziemne częściroślin są blade, zniekształcone i mogą zamierać;roślinę łatwo wyciągnąć z podłoża...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie atmosferyczne

  Ciśnienie atmosferyczne — O m e n iewarstwy pow ietrza n a jednostkę pow ierzchni;m ierzy się za pom ocą - » barom etrów rtęciowychlub m etalow ych, czyli -»aneroidów . Jak o ciśnienienorm alne przyjęto ciśnienie warstwy pow ietrzan a poziom ie m orza, w szerokości geograficznej45% przy tem peraturze 0 'C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wirusowe malin

  Choroby wirusowe malin— chorobypowszechne i wyrządzające duże szkody. O b j a wy c h o r o b o w e , jak i wywołujące je c z y n ni k i c h o r o b o t w ó r c z e , są niedostateczniezbadane; najczęściej występują w różnychkombinacjach; na podstawie objawów wyróżniamy3 najważniejsze grupy chorób; i)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlamidospora

  C H L A M I D O S P O R A — komórka grzyba otoczonatwarda błona, zawierająca substancjezapasowe; chlamidospory powstają pojedynczow dowolnych miejscach strzępek; dzięki swejbudowie mogą w nic sprzyjających warunkachprzetrwać pewien okres czasu nie kiełkując;są odporne na mróz i suszę. Wytwarzanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY WYMIENIA

  CHOROBY WYMIENIA — zakaźne lub niezakażneschorzenia gruczołu mlecznego, skórywymienia łub strzyków. D o n i e z a k a ż n y c hnajeżą: stłuczenia, rany .obrzęki wymienia (zastójkiwi w naczyniach włosowatych wymienia wskuteknp. zatrucia ciążowego), zatrzymanie mleka(brutaJne obchodzenie się ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlewnia

  CHLEW N IA — 1) pomieszczenie, rozgrodzonewewnątrz na różnego rodzaju kojce służącedo przetrzymywania, chowu lub tuczu świń,2) zespół świń w różnym wieku (lochy, knury,prosięta, młodzież hodowlana itp.) łub różnejkategorii (zwierzęta hodowlane albo tuczniki),służący odpowiednim celom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÓW

  CHÓW — zesp ó ł zabiegów człow ieka zm ierzającychd o wyzyskania istniejących z ało żeń dziedzicznych(dziedziczności) zw ierząt d o m o w y chw celu uzyskania od nich określonych p ro d u k tó w(mleka, jaj, mięsa, wełny itp.), p racy lu b innychkorzyści natury niegospodarczej; d o zak resu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROPLASTY

  CHLOROPLASTY, c ia łk a z ie le n i — żyweelementy komórek roślin zielonych, wytwarzaneprzez protoplazmę, zbudow ane z białek i związkówtłuszczowych; zawierają b arw niki, główniechlorofil (nadający zielone zabarw ienie roślinie).Wymiary i kształt cłiloroplastów byw ają różne,najczęściej są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt

Do góry