Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Daglezja

  Daglezja , je d lic a (Pseudotsuga Douglasa) —drzewo iglaste z rodziny jodłowatych (Abietaceae)t pochodzące z Am eryki Pn., wprowadzanegdzieniegdzie do naszych lasów ze względu naszybki wzrost i cenne drewno; spotykana takżew parkach. Gatunek cienioznośny, wrażliwy namrozy i przym rozki; wymaga lepszych gleb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czujnik ciśnieniowy

  Czujnik ciśnieniowy , m em brana —część składowa termoregulatora stosowanegow aparatach wylęgowych, zbudowany z dwuokrągłych wypukłych blaszek mosiężnych, o średnicy5 10 cm, zlutowanych ze v>bą samymi brzegami,tworzących szczelną, bardzo elastycznąpuszkę dzięki wytłoczonym na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka pokarmowa

  DAWKA P O K A R M O W A — ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt na jednostkę czasu. Z reguły operujemydawką pokarmową na 1 dobę dla jednego zwierzęcia.W planowaniu produkcji zwierzęcej używasię też dawek rocznych lub dawek w odniesieniudo określonej produkcji (np. dawka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czułki

  C Z U Ł K I — narządy dotyku lub powonieniau jamochłonów, niektórych robaków i stawonogów;są to wydłużone, nitkowate lub pałczastechwytne przydatki różnej budowy i pochodzenia,położone najczęściej w pobliżu otworu gębowegoi obdarzone znaczną ruchliwością; zazwyczaj obficieunerwione, pełnią rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWKA POLEWU

  DAWKA POLEWU — ilość (daw ka) wody doprowadzonapodczas jednego nawodnienia przypadającana 1 ha gruntu; suma dawek doprowadzonapodczas sezonu wegetacyjnego nazywa sięn o r mą n a w o d n i e n i a . D aw ka polewui zapas wody znajdującej się w glebie nie powinnyprzekraczać granicznej pojemności wodnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czumiza

  C Z U M IZ A , w łośnica ber, ber, gom i fSetanodoli ca ssp. maxima,S.i. var. mandschurica) —- rośUnaz rodziny traw Uiram iiieae), uprawiana naDalekim Wschodzie głównie na ziarno, któresłuży za pokarm dla ludzi i zwierząt, w Europęzaś — na paszę. Zarówno nasiona, jak i zielonamasa są zasobne w białko. U...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOCHRADŁO

  CZOCHRADŁO — drąg (belka), średnicy około20 cm, przymocowany do dwóch słupów różnejwysokości, wkopanych w ziemię; umożliwiatradzic chlewnej ocieranie swędzących miejsc naskórze. Różna wysokość slupów, do którychprzymocowany jcj>t drąg, ułatwia czochranie sięzwierzętom różnego wzro3tu, gdyż drąg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka

  C Z A S Z K A — kościec głowy', stanowiący osłonębardzo ważnych narządów, jak mózgowie, narządywzroku, słuchu i równowagi, początkowyodcinek układów pokarmowego oraz oddechowego;składa się z szeregu parzystych i nieparzystychkości połączonych zc sobą nieruchomow tzw. szwach czaszkowych. W yjątek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cząber ogrodowy

  Cząber ogrodowy (Saturejd hortensję)—roślina jednoroczna z rodziny wargowych (Lablatae); uprawiana dla celów przemysłu spożywczego.Surowcem jgst ziele ścinane na początku kwitnienia;ma zastosowanie jako przyprawa; zawieraolejek lotny o silnym, przyjemnym zapachu.Cząber rozmnaża się wyłącznie z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnoziemy zdegradowane

  Czarnoziemy zdegradowane , zbieli c o w a n e — czamoziemy, w których zawartośćpróchnicy w górnej warstwie zmniejszyła się do2 7% , a węglan wapnia został wyhigowany dogłębszych warstw; barwa wierzchniej warstwytych gleb nic jest już charakterystycznie czarna,lecz staje się w miarę zmniejszania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt

Do góry