Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  DEKSTRYNIARNIA

  DEKSTRYNIARNIA — zakład przetwarzającykrochm al na dekstryny. Otrzymywanie dekstrynmoże się odbywać metodą suchą lub mokrą.M etoda sucha, obecnie powszechnie stosowana,składa się z następujących czynności: a) przyprodukcji dekstryny białej: zakwaszanie krochmalu,suszenie aż do stanu wilgotności 2—...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detonacja

  Detonacja — nadmiernie szybkie, nieprawidłowespalanie się paliwa (eksplozja) w cylindrzesilnika; powstaje wskutek niewłaściwego -♦samozapłonupaliwa %v silniku spalinowym; przyczynąsamozapłonu może być za wysoka temperaturaw cylindrze (->nagar) lub niewłaściwe paliwo;detonacja przejawia się metalicznym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERIUM

  DEUTERIUM , — ciężki izotopwodoru o masie atomowej 2, mający w jądrze jedenproton i jeden neutron, podczas gdy powszechniewystępujący izotop wodoru ma w jądrzetylko proton. Wodę, w której wodór jest wyłącznieciężkim izotopem, nazywamy ciężką wodą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZAMINACJA

  DEZAMINACJA — rozkład-♦aminokwasów na—►amoniak i odpowiednie kwasy. Przy rozkładziew organizmie amoniak zostaje prawie natychmiast w całości zamieniony w wątrobie na-♦mocznik,natomiast pozostałe kwasy ulegają dalszymprzekształceniom, biorąc udział w przemianietłuszczu lub węglowodanów. Dezam inacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEGUSTACJA

  DEGUSTACJA — określenie jakości produktówspożywczych za pomocą narządów zmysłów(wzroku, węchu, smaku i dotyku); polega naokreślaniu cech zewnętrznych produktu, tj.barwy, kształtu, wielkości cząstek produktu orazzapachu, konsystencji, smaku itp.; degustacjanazyw ana bywa organoleptycznym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANTACJA

  DEKANTACJA — ostrożne zlanie klarownegopłynu znad osadu; dekantację stosuje się szerokow przemyśle owocowym i w iniarskim jako prostysposób oddzielania soków i win od osadów,wydzielających się w znacznych ilościach zwłaszczapo okresie ferm entacji -♦moszczów' lubdłuższym okresie przechowywania mętnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon zmianowania

  C Z ŁO N Z M I A N O W A N I A , p łod ozm ianu— wycinek zmianowania składający się z kilkuroślin, z czego pierwszą rośliną członu jesttzw. dobry — przedplon, a ostatnią — roślina poprzedzającanastępny dobry przedplon; np. zmianowanie:ziemniak i-owies-koniczyna-pszenica-żytoskłada się z dwu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cząsteczka chemiczna

  C Z Ą S T E C Z K A C H E M IC Z N A — najmniejszailość pierwiastka lub związku zdolna do samodzielnegoistnienia i zachowująca wszystkie chemicznewłaściwości danej substancji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cwiartka

  Ć W IA R T K A — w przemyśle jajczarskim skrzyniajajczarska na 360 ja j wykonana z cienkich,,suchych i bezwonnych deseczek; jaja ułożone sąw kratkach lub wytłaczankach. Rozróżnia się3 typy ćwiartek: eksportowa typu A — dla jajmniejszych, eksportowa typu B — dla jaj większychi patentowa — przeznaczona do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteropolówka

  C Z T E R O P O L Ó W K A — ^mianowanie okładająccsię z czterech roślin, albo grup roślin (,,p6Pr).Klasyczną czteropolówkę „norfoUką’- stanowią:okopowe — zboża jare — koniczyna — zbożaozime, gdzie 50% stanowią zboża, 25% okopowei 25% strączkowe. Czteropolówka była wzorcem,na podstawie którego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt

Do góry