Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Drążel pędowiaczek

  Drążel pędowiaczek  (Blastodacna putripennella)— motyl z rodziny molowców w ąskoskrzydłych ( Momphidae) ; gąsienice, długoścido 12 mm, bladoróżowe z brązową głową i takążtarczką, trzema parami nóg tułowiowych i pięciomaparami przynóży odwłokowych, żerująw pąkach i pędach młodych jabłoni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMEK

  DOMEK — u hodowli zwierząt futerkowych nieodzownaczęść klatki, mająca za zadanie chronićzwierzęta przed niekorzystnymi wpływami warunkówatmosferycznych oraz będąca miejscemzakładania przez samicę gniazda dla młodych.Domek, zbudowany z dość grubych desek, składasię w zasadzie z dwóch części —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO GENEALOGICZNE

  DRZEWO GENEALOGICZNE — obrazoweprzedstawienie pokrewieństwa w postaci drzewa,którego pień odpowiada formom wyjściowym,a konary i gałęzie — liniom pochodnym; zestawieniecałego znanego potomstwa jednegoprzodka, a więc jego synów i córek, wnuków,prawnuków itd.; najczęściej w odniesieniu dozwierząt spotyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drążnica pomidorówka

  Drążnica pomidorówka (Xanthoeciafloyago) — motyl z rodziny sówkowatych (Nootuidae).Od czerwca do sierpnia rośliny pomidora,tytoniu, ziemniaka i paciorecznika więdną;końce pędów zwisają ku dołowi i zasychają,na łodygach widoczne otworki, często zatkanetrocinami i kałem, łodygi wewnątrz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doniczki

  D O N IC Z K I — naczynia z gliny, tektury lubpapieru, sześcioboczne kawałki przerośn jętejkorzeniami darni lub uformowane odpowiedniobryłki ziemi (różnego kształtu), służą c!o produkcjiroślin i rozsad. Doniczek z wypalanej gliny możnaużywać wielokrotnie, a doniczek ziemnych i tekturowych—...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAŹYN ZIELONY

  DRAŹYN ZIELONY (Boris chtorjzans) —chnąwci 2 rodziny ryjkowcowatychm fe). Młode rośliny kapusme . inneopóźniają się w rozwoju i żółkną, zwfaszcałodygi nasienne u roilin starszych Sl*łatwo; wewnątrz szyjki korzeniowej i łodygikrótkie i dość szerokie chodniki drążone przezlarwy długości do 6 mm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPROWADZALNIK

  DOPROWADZALNIK — 1) rów doprowadzającywodę na teren przeznaczony do zalania,np. do rybackiego gospodarstwa stawowego.2) rów melioracyjny, którym płynie woda z -♦ujęciana tereny nawadniane.D o p r o w a d z a l n i k g ł ó w n y stanowi rówprowadzący wodę do sieci rowów nawadniającychpola (łąki);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rurka drenowa

  Rurka drenowa — rurka ceramiczna, betonowalub glinocementowa, zakopywana w ziemina określonej głębokości, w celu utworzeniarurociągu, którym ma odpływać nadm iar wódgruntowych; najczęściej używa się wypalonychrurek glinianych o średnicy od 5 do 20 cm, długości33 cm. R urki powinny być wypalone z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drapacz lekarski

  Drapacz lekarski (Cnlcux bentrfictus) —roślina jednoroczna z rodziny złożonych fCompositac);uprawiana dla celów leczniczych;surowcem jest ziele ścinan? na początku kwit*nienia; rozmnaża sic wyłącznie z nasion wysiewanychwiosną wprost do gruntu; udaje siędobrze na glebach średnio zwięzłych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobnoustroje

  Drobnoustroje , m ik ro o rg a n iz m y —organizmy o bardzo małych wym iarach; możnaje dojrzeć przy użyciu lupy lub często tylko mikroskopu;dzielimy je na dwie grupy: m i k r o fl o r ę (drobnoustroje należące do świata roślin)i m i k r o f a u n ę (drobnoustroje należącedo świata zwierząt).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry