Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI

  DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI— choroba grzybowa paproci. O b j a wy : na całej powierzchni przedrośla występująmałe grupki komórek, które żółkną, brunatnieją1 wreszcie czernieją, co nadaje przedroślu pstrywygląd; tkanka w porażonych miejscach możesię wykruszać, wskutek czego powstają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWORÓDZTWO

  DZIEWORÓDZTWO , partenogeneza — rodzajrozmnażania się płciowego przez rozwójjaj nie zapłodnionych; występuje u niektórychgrup zwierząt niższych, np. u skorupiakówowadów, nicieni, wrotków. Rozróżnia się dzieworództwostałe, jeżeli z jaj nic zapłodnionych(bez udziału plemników) stale rozwijają sięnowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzikie mięso

  Dzikie mięso - nadmiernie przerośniętetkanki w okolicy wadliwie gojącej się rany;oowodem wytworzenia się dzikiego mięsa sąmartwe tkanki pozostawione w ranie, bądźduża ru c h liw o ść zranionej okolicy ciała i zaburzeniakrążenia krwi w ranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIÓB

  DZIÓB — swoiście ukształtowana część jam yustnej u ptaków, zastępująca wargi, policzki,dziąsła i zęby; składa się z kostnego zrębu dziobautworzonego przez odpowiednio przystosowanekości czaszki, oraz ze zrogowaciałcj pokrywyikómej; wyodrębnia się w nim dwie części —-górną»dolną. Kształt dzioba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurawiec

  Dziurawiec , św ięto jań sk ieziele (Hypericum perforatum) — roślina wieloletniaz rodziny dziurawcowatych (Guttiferae );stosowana jest w lecznictwie. Od podobnegogatunku — d z i u r a w c a c z t c r o b o c z -nego (Hypericum niacitlatum), nic mającegozastosowania w lecznictwie, odróżnia się łodygąowalną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurkowatość liści

  Dziurkowatość liści —choroba grzybowa wyżlinu (lwiej paszczy), któramoże spowodować duże szkody w latach wilgotnych.O b j a w y : na liściach występują plamy0 średnicy do 6 mm, najpierw wodniste zielone,później, w miarę wysychania środkowej częłci,białawe, czasem otoczone wyraźną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzor

  Dyfuzor — aparat, w którym przeprowadzanajest w cukrowni -♦dyfuzja soku komórkowegoz krajanki buraczanej. Zestaw składającysię z kilku do kilkunastu (zwykle 10 do 14)dyfuzorów, tak ustawionych i połączonych, abymożliwa była cyrkulacja wody z jednego dodrugiego, nazywany jest b a t e r i ą d y f u zy j n ą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysymilacja

  Dysymilacja , k a ta b o liz m , rozpad —proces, podczas którego następuje rozkład substancjio budowie bardziej złożonej na związkiprostsze. Procesy rozpadu są powolne i stopniowe;towarzyszą im reakcje egzotermiczne, czyliuwalnianie energii (ciepła) ze związków chemicznych.Procesem przeciwstawnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwusiarczek węgla

  Dwusiarczek węgla  — połączenie siarkiz węglem o wzorze CS2; związek ten otrzymujesię przez przepuszczanie par siarki nad rozżarzonymwęglem (koksem). Jest to w normalnych warunkachciecz lotna, trująca, o nieprzyjemnymzapachu, stosowana jako dobry rozpuszczalniktłuszczu, kauczuku, siarki, fosforu, jodu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwutlenek krzemu

  Dwutlenek krzemu , krzem ionka —najpospolitszy związek tlenowy krzemu o wzorzeiwCfc; występuje w przyrodzie pospolicie w postacjpiasku oraz w piaskowcach, granitach i innychskałach; jest składnikiem naszych gleb’stozy do wyrobu szkła zwykłego i kwarcowego!stosowany jest również jako domieszka do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt

Do góry