Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Ekspertyza melioracyjna

  Ekspertyza melioracyjna — studiai badania terenu przeznaczonego do zmeliorowaniaw celu ustalenia jego właściwości przyrodniczychoraz warunków ekonomicznych i technicz-.nych, które mogą mieć wpływ na zaprojektowanieurządzeń melioracyjnych i późniejszą ich eksploatację;rozróżnia się: e k s p e r t y z y...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDAMSKI SER

  EDAMSKI SER — ser twardy typu holenderskiego,wyrabiany z delikatnego skrzepu, jakiegosię używa do wyrobu serów miękkich, z tą różnicą,że go się kraje na drobne ziarno, długo osusza przez mieszanie, potrząsanie i nieznaczne dogrzewame;produkowany jest przeważnie w kulistospłaszczonychgłówkach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrody

  Elektrody — zakończenia przewodów doprowadzająceprąd do środowiska, na które prądma działać elektrochemicznie (ogniwo, bateria)lub elektrotermicznie (spawanie, metalurgia). Elektrodydo prądu zmiennego bywają węglowelub grafitowe, do prądu zaś stałego są produkowanez węgla lub grafitu z dodatkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotyczne związki

  Egzotyczne związki — substancje niewytwarzane przez organizm zwierzęcy w trakciebezpośredniej przemiany materii, lecz koniecznedla jego rozwoju; należą do nich np. witaminy,niektóre aminokwasy (—►aminokwasy egzogeniczne),składniki mineralne; stąd koniecznośćstałego dostarczania ich z pokarmem do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRO FOREZA

  ELEKTRO FOREZA — uporządkowany nichw polu elektrycznym cząsteczek lub cząstek znajdującychsię w roztworze i obdarzonych ładunkamielektrycznymi. Zjawisko elektroforezy wykorzystujesię do rozdzielania, wyodrębnianiai oznaczania związków wielkocząsteczkowych, aprzede wszystkim białek (szczególnie białek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOTYP

  EKOTYP — typ ekologiczny, podgatunek ekologiczny;zespół osobników w obrębie gatunku,wykazujących jednolitą reakcję na warunki środowiska(forma rośliny lub zwierzęcia wytworzonapod wpływem siedliska); ekotypami będą np.polowe i łąkowe formy tymotki, łąkowe i pastwiskoweformy wiechliny łąkowej, formy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROLITY

  ELEKTROLITY — 1) związki chemiczne, którew roztworach wodnych lub stopione ulegajądysocjacji elektrolitycznej (rozpadowi na cząstkiobdarzone ładunkiem elektrycznym, zwane jo nami).Elektrolitami są kwasy, zasady i sole;rozróżnia się elektrolity m o c n e ulegające całkowitejdysocjacji i s ł a b e , które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKRAN

  EKRAN — w melioracji warstwa gruntu nieprzepuszczalnegoułożona na skarpie przegrodylub grobli w celu zmniejszenia przesączania sięwody; ekrany wykonuje się także wtedy, gdygrunt, z którego usypano przegrodę, jest podatnyna rozrzedzenie, pod wpływem zawilgocenia, lubrozmywanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRON

  ELEKTRON — elementarna cząstka materii mafzazwyczaj ładunek elektryczny ujemny, a bardzorzadko dodatni. Elektrony dodatnie występujątylko wyjątkowo i nie mają praktycznegoŁączenia, natomiast elektrony ujemne, zwanetakże cząstkami lub promieniami beta albo poorostu elektronami, odgrywają olbrzymią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekskrementy

  Ekskrementy — stałe i płynne odchody (wydaliny)zwierząt i ludzi: używane w gospodarstwachdo nawożenia pól i ogrodów w postaci:obornika, gnojówki, pomiotu ptasiego i fekalii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt

Do góry