Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  FAZY GLEBY

  FAZY GLEBY — składniki gleby stałe, płynnei gazowe. W skład f a z y s t a ł e j w chodzącząstki m ineralne (ok. 47% ) i organiczne (ok.3%); jak również żywe organizm y glebow e. W olneprzestrzenie (ok. 50% ) nie zajęte przez fazęstałą wypełnia częściow o f a z a c i e k ł a , którąstanowi woda...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Era

  Era — okres czasu rozpoczynający s;< od jakiegośważnego wydarzenia, stanowiącego punkiwyjściowy dla rachuby la l; w dziejach Z*crmjednostka czasu najwyższego (pierwszego) rzędu;dzieli się na okresy (systemy) i epoki (oddziały).Rozróżniamy 5 e r; archaiczną (najstarszą).proterozoiczną, pafceozoiczną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feloderma

  Feloderma — miękiszowa tkanka korkowaroślin powstająca z felogenu (— felogen), tj.miazgi korkorodnej; odkłada się w kierunkuw nętrza łodygi (korzenia); składa się z kom óreko nieskorkowaciałych błonach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etażerka hodowlana

  Etażerka hodowlana — kilkukondygnacjowy(3—5) regał z listew drewnianych służącydo wychowu g ą s ie n ic jedwabnika morwowego;stosuje się etażerki stojące oraz etażerki wiszące(zawieszane na łańcuchach u sufitu wychowalni),pojedyncze i podwójne; długość ich wynosi200 cm, a szerokość — 63 cm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenole

  Fenole — związki arom atyczne pochodne benzenu,najważniejszym z nich jest fenol jednow odorotlenowy, zwany fenolem lub karbolem. D ziałaon niszcząco na tkanki organizm ów , jest cennymsurowcem w przemyśle barw ników , środków leczniczychi tworzyw sztucznych; silny środek dezynfekcyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLOWANE ROŚLINY

  ETIOLOWANE ROŚLINY , w yp ło nlo n e ro śliny— roiliny wyrosłe bez dostępu światła lubprzy niedostatecznym oświetleniu. U roUiń LAkschnastępuje nie tylko odbarwianie (brak chlorofilu),ale także zmiany morfologiczne i anatomiczne;mają one wydłużone międzywęźła, wiolkje, wątlepędy, nierozwinięte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBONIT

  EBONIT — produkt utwardzenia - kauczukuwskutek wulkanizacji siarką; jest odporny nadziałanie kwasów i nie przewodzi elektryczności;znajduje zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznymjako materiał izolacyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emalia

  Emalia — 1) rodzaj łatwo topliwego szkłaz domieszką m.in. substancji barwnych; stosowanado ozdobnego powlekania wyrobów ceramicznych,szkła i m etali;2) mieszanina lakierów z barwnikami, używanado malowania wagonów, samochodów, łazienek,mebli kuchennych itp.; .3) szkliwo pokrywające koronę zęba; jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza łąkarska

  Ekspertyza łąkarska — charakterystykaobiektu łąkowego, oparta na badaniach roślinności,gleby, stosunków wodnych i in. Ekspertyzyłąkarskie wykonywane są przed zmeliorowaniemobiektu łąkowego i służą za podstawę do opracowaniasposobu m elioracji; są także podstawą doopracowania sposobu rolniczego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOAFICZNE CZYNNIKI

  EOAFICZNE CZYNNIKI — czynniki glebowewarunkujące życie i rozwój organizmów, np.struktura gleby, jej wilgotność, zasobność w składnikipokarmowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt

Do góry