Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Gleby mułowo bagienne

  Gleby mułowo bagienne — gleby wytworzonez namulów rzecznych przynoszonychprzcz wody wolno płynące, przy współudzialeroślinności łąkowo-bagiennej w warunkach nadmiernegodługotrwałego uwilgotnienia, a więcbeztlenowych, oraz w miejscach po wyschniętychjeziorach, co sprzyja gromadzeniu sięw nich substancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWICA BYDŁA

  GŁOWICA BYDŁA, złośliw a g o rączk a nieżytowab yd ła — zakaźna choroba bydła, powodującaznaczne podwyższenie temperatury,obrzęk powiek, zmiany zapalne w gałoe ocznej,zapaJcnte błon śluzowych jamy ustnej, nosa, krtanii tchawicy oraz objawy nerwowe (niepokój),a następnie objawy porażenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIKOZYDY

  GLIKOZYDY — połączenia cukrów prostychz różnymi związkami zawierającymi grupy wodorotlenowe(—OH); szeroko rozpowszechnionew świecie roślinnym; wiele z nich ma duże zastosowaniew lecznictwie; niektóre są silnymi truciznami,inne są stosowane jako barwniki;obecnie liczne glikozydy, zwłaszcza mające...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY NIECAŁKOWITE

  GLEBY NIECAŁKOWITE — gleby, które dogłębokości 150 cm zawierają przynajmniej dwieróżne warstwy, np. piasek do głębokości 80 cm,a poniżej glinę lub ił, albo też glinę do głębokości50 cm, niżej kilkucentymetrową warstwę piasku,a pod nią znowu glinę lub ił. Gleby piaskoweleżące na glinie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glina zwałowa

  Glina zwałowa , g lin a m orenow a _utwory gliniaste pochodzenia lodowcowego; bywaróżna, od ciężkich glin do średnich i lekkich,silnie spłaszczonych; / reguły zawiera mniejszoi większe kamienie, n nawet głazy, czyli tzw. kamieniepolne; zazwyczaj jest zasobna w węglanwapnia: występuje na większych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBY MINERALNE

  GLEBY MINERALNE — gleby powstałe zezwietrzenia skał; składają się z odłamków skałymacierzystej, poszczególnych minerałów, różnychsoli i pierwiastków sorbowanych przez glebę.W glebach mineralnych znajdują się cząstkio mieszanym składzie mineralno-organicznym;w stałej fazie tych gleb przeważają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOTWÓRCZE czynniki

  GLEBOTWÓRCZE C Z Y N N IK I— zespółwzajemnieoddziałujących czynników, pod wpływemktórych martwa skała macierzysta przekształca sięw ożywione ciało przyrody, jak im jest gjeba.Czynnikami glebotwórczymi są: biosfera, klim at,hydrosfera, skała m acierzysta, rzeźba terenu (relief),działalność człowieka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOZNAWSTWO

  GLEBOZNAWSTWO — nauka zajmująca siębadaniem gleb; ma na celu wszechstronne zbadaniepowstawania gleby, jej budowy, jak teżwłaściwości gleb różnych typów oraz możliwościich użytkowania na powierzchni kuli ziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glazura

  Glazura — 1) zew nętrzna, b e z b a ra n a lubzabarw iona warstewka szkliw a, k tó rą pokryw a sięw yroby z gliny (np. naczynia gUniane, płytki,kafle);2) rodzaj płytek glazurowanych do wykładaniaŚcian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOGRYZARKA

  GLEBOGRYZARKA, f r e z a r k a - maszyna donorawy roli oraz ląk (stosow ana głównie w ogrodnStwic).Zasadniczą częścią roboczą są sprężysteo^ury lub noże osadzone na szybko obracająsięwale, otrzymującym napęd od silnikaspalinowego lub wału przekaźnikowego traktora,praca maszyny polega na wbijaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry