Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Golgiego aparat

  Golgiego aparat — tw ór występującyu zwierząt, trudny d o wykrycia w żywych kom órkach.U kręgowców występuje w postaci siateczkiw pobliżu jąd ra, u bezkręgowców — w postacioddzielnych ciałek rozproszonych często po całejkomórce. Podczas podziału kom órek ap ara t Golgiegoulega również podziałow i;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby organiczne

  GLEBY O R G A N IC ZN E - gleby składająsię z materiału przeważnie organicznego, a więcz mniej lub więcej rozłożonych resztek roślini zwierząt, związków organicznych, a przedewszystkim próchnicy; cząstki organiczne sąnajaktywniejszym składnikiem stałej fazy gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinokrzemiany

  Glinokrzemiany— minerały o złożonymskładzie chemicznym; do głównych składnikównależą; kwas krzemowy, glin i wiele innychskładników, jak żelazo, wapń, sód, potas; zaliczasię je do najważniejszych minerałów, / którychtworzy się gleba; przy wietrzeniu powstaje z nichglina zawierająca minerały ilaste...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby żwirowe

  Gleby żwirowe — gleby, w których przeważażwir, tj. cząstki o średnicy 1—20 m m ;najczęściej spotykanym i glebami tego rodzajusą -unady żwirowe, występujące wzdłuż korytgórnego biegu rzek w terenach górskich i podgórskich;jeśli są dostatecznie wilgotne i zawierajączęści gliniaste i próchnicę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinowanie

  Glinowanie - - wzbogacanie gleb piaszczystychw części gliniaste, które nadają im większaspoistość i zmniejszają ich przepuszczalność,w tym celu na glebę piaszczystą rozwozi sięi rozrzuca w okresie zimy dużą ilość gliny. Zabegten ma charakter melioracji; ze względu nad u i, pracochłonno^ i duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICEROL

  GLICEROL — najprostszy i najważniejszy trójwodorotlenowyalkohol (zwany pospolicie gliceryną);ciecz oleista, bezbarw na, o słodkimsmaku; występuje w przyrodzie ja k o niezbędnyskładnik tłuszczów; służy d o w yrobu m ateriałówwybuchowych (nitrogliceryna, dynam it), lekówi kosmetyków o iaz jako dodatek d o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glistnica

  Glistnica - choroba zwierząt gospodarkichwywoływana p r/o / robaki zwane ‘glistami;tcpiije najczęściej u Koni i Awiń (szczególnie/młodych - źrebili* i prosta*); powoduje wy-•hiidzcnic. niedokrwint o ś ć i zahamowanie wzrostuł rozwoju• Uczenie polega na zadawaniu chorym^yjeffętom środków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLICYNA

  GLICYNA, g l ik o k o l , k w a s a m in o o c to w y —najprostszy am inokw as wchodzący w składwielu białek; szczególnie dużo jest go w białkutkanki łącznej — kolagenie o raz w żelatynie;bierze udział w tw orzeniu kreatyny i kw asu m ocarnego;łącząc się z niektórym i trującym izwiązkami, ja k np. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glonowce

  Glonowce (Phycomycctes) klasa grzybówo piesze oblonionej, jednokom órkowej lub najczęściejkomórczakowcj, ij. wiclojądrowej, mcpodzielonej na kom órki; organy rozmnażania zostająoddzielone przegrodami poprzecznymi odpozostałej części plechy. D o glonowców należąpasożyty roślin i zwierząt o ra z roztocza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikoza

  Glikoza — cukier bardzo częstowystępujący w roślinach, w szczególności wewszystkich słodkich ow ocach; fabrycznie otrzymujesię glikozę przez prażenie krochm aluz rozcieńczonymi kw asam i; w stanie czystymtworzy brodaw kow ate zgrupow ania kryształówo kształcie igieł, jest bezbarw na, bezwonna,łatw o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry