Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Głownia prosa

  Głownia prosa — pospolita choroba grzybowaprosa, zmniejszająca niekiedy plon o 50%.O b j a w y : kw iatostan nie rozwija się i pozostającczęściowo osłonięty pochw ą górnego liściaprzeobraża się w jajowaty lub jajow a towrzecionowaty tw ór długości 3—4 cm , otoczony cienkąbłonką i wypełniony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI Emil

  GODLEWSKI Emil (1847— 1930) — pionierfizjologii roślin w Polsce; profesor AkademiiRolniczej w Dublanach, potem na UniwersytecieJagiellońskim, na Politechnice Lwowskiej i wreszciew Instytucie Naukowym G ospodarstw a Wiejskiegow Puławach; autor szeregu prac z zakresuoddychania roślin, ich potrzeb pokarmowychi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia zwarta owsa

  Głownia zwarta owsa — chorobagrzybowa znacznie mniej rozpow szechniona niżgłownia pyłkowa ow sa, nie w yrządza większychszkód. O b j a w y : bardzo podobne do głownipyłkowej, z tą różnicą, że w ytw orzona zam iastziarn, a często także z przekształconych plewekwypełniająca kłoski, czam o b ru n a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ

  GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ — lot matki w celu spotkania się z trutniem; kopulacjanastępuje w powietrzu. Młoda matka przystępujeao kopulacji po osiągnięciu dojrzałości płciowej,d n ,. po °P uszczcniu matecznika;może odbywać zarówno jeden, jak kilka lotówgodowych i kopulować z kilkoma, a nawet...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głóg

  Głóg (Crataegus sp.) — roślina drzew iasta z ro dzinyróżowatych (Rosaceae). W Polsce najbardziejrozpowszechnione są dw a gatunki: g ł ó gd w u s z y j k o w y (Crataegus oxyacantha)i g ł ó g j e d n o s z y j k o w y (C. m onogyna)\są to duże krzewy, niekiedy drzewa, występującew naturalnych stanow...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goomper

  Goomper — maszyna d o usuwania z nasionkoniczyny, lucerny oraz lnu, nasion kanianki,babki i życicy. Zasadniczym elementem tej maszynyjest cylinder elektromagnetyczny. Nasionakoniczyny, oczyszczone z innych zanieczyszczeń,przed wsypaniem do czyszczalni elektromagnetycznejzwilża się wodą lub olejem i mies2az...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniotownik ziemniaków

  Gniotownik ziemniaków — maszyn*do rozgniatania uparowanych ziemniaków. Gniotowniko ręcznym napędzie składa się ze skrzynio rusztowym dnie, wewnątrz której obraca sięwałek (lub dwa wałki), zakończony korbą ręczną.N a wałku osadzone są spiralnie rozstawione stalowepręty przeciskające się w czasie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goleń

  Goleń , p o d u d z ie — odcinek kończyny tylnejpomiędzy stawami kolanow ym a skokow ym ;zrąb kostny goleni stanow ią dwie kości — piszczelowai strzałkow a, która u zwierząt jest zazwyczajuwstcczniona (w stanie zaniku), najsilniej— u bydła, mniej — u świni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDO PSZCZELE

  GNIAZDO PSZCZELE — zespół  plastrów ,na których bytuje rodzina pszczela; wielkośćgniazda (liczba plastrów gniazdow ych) regulow anajest przez pszczelarzy stosow nie d o pory ro k ui liczebności rodziny; w lecic gniazdo jest największe,na wiosnę — najm niejsze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWNIA FIOŁKÓW

  GŁOWNIA FIOŁKÓW — choroba grzybowafiołków. O b j a w y : na ogonkach liściowych różnychgatunków fiołków szserokowrzecionowate,najpierw ciemnopurpurowe, potem sinoszare zgrubienia,czasem ułożone rzędem po kilka; rzadziejna dolnej stronic blaszki liściowej guzki ośrednicy do ] cm, którym na górnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt

Do góry