Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  GORYCZE

  GORYCZE — ciała czynne o różnej budowiechemicznej, nie mające w swej cząsteczce azotu;występują w wielu roślinach; w smaku są mniejlub bardziej gorzkie i pobudzają działanie układutrawiennego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOSPODARKA RYBNA”

  „GOSPODARKA RYBNA” — dwumiesięczrnik poświęcony rybactw u; obejm uje sw ą tematykąwszystkie działy rybactw a, a więc — zagadnieniarybactw a Śródlądowego (hodowla,połowy, sprzęt, jeziora, stawy, rzeki), rybołówstwam orskiego — przybrzeżnego i dalekomorskiego, przetw órstw a i handlu rybnego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORYCZKA ŻÓŁTA

  GORYCZKA ŻÓŁTA (Gentiana lutca) — roślinaz rodziny goryczkowatych(Gentianaceae)\ jest to bylinastosowana w lecznictwie iw- przemyśle; występuje nanielicznych stanowiskachgórskich; pod ochroną. Dotychczasnie ma opracowanejmetody uprawy goryczki.Surowcem są korzenie; z powodubraku surowrca produkcjikrajowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna

  Gospodarka wodna — dział gospodarkinarodowej obejmujący planowanie i koordynacjewykorzystania zasobów wodnych kraju oraz ochronę wód przed z a j i i c c z y s p e n i e m : s k ła d asie na lo: zaopatrzenie w wodę ośrodków komunalnychi przemysłowych oraz odprowadzaniei " Ł P wód ściekowych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORZELNIA

  GORZELNIA — zakład przetwórczy, w którymprodukuje się spirytus z surowców roślinnychlub ich przetworów; jako surowiec mogą służyćziemniaki, zboże, buraki cukrowe, topinam buritp. oraz —► melasa. W Polsce spirytus produkujesię w gorzelniach rolniczych głównie z ziemniakówi w znacznie mniejszym zakresie —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna rośliny

  Gospodarka wodna rośliny — gospodarowanierośliny zasobami wody pobieranejz gleby przez korzenie, przewodzenie jej naczyniamii dostarczanie do wszystkich tkanekorganizmu oraz wyparowywanie — głównieprzez liście w procesie transpiracji. Zawartośćwody w roślinie może ulegać pewnym wahaniomnawet w ciągu doby;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołoledź

  Gołoledź — szklista pokryw a lodow a tworzącasię przy tem peraturze bliskiej 0° wskutekzamarzania spadających przechłodzonych kroplideszczu, mżawki lub opadania mgły; gołoledźpowstaje również z o padu nic przechłodzonego,jeśli zetknie się on z podłożem silnie wyziębionym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNICIE

  GNICIE — rozkład substancji organicznych,szczególnie białkow ych, na substancje prostsze,dokonywany przew ażnie przez b a k terie beztlenowe.Procesy gnilne prow adzą nieraz d o całkow itejmineralizacji substancji organicznych; podczasgnicia powstaje w oda, dw utlenek w ęgla, wielezwiązków o przykrym z ap ach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia palm

  Głownia palm — choroba grzybowa p a lm ,szkodliwa zwłaszcza dla młodych siewek, któremogą zasychać. O b j a w y : na liściach palm,zwłaszcza daktylowej i Chamaerops, występujążółtawe plamki, na których wyrastają brodaweczklo średnicy ok. 2 cm, najpierw zamknięte, czarne,potem po pęknięciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojówka

  Gnojówka — przefermentowany w zbiornikumocz zwierząt; jest cennym nawozem organicznym;zawiera około 0,5% azotu, około 0,8%potasu, lecz bardzo nieznaczne ilości fosforu.W naszych gospodarstwach gnojówka zwykle jestznacznie mniej zasobna w składniki pokarmowe(zwłaszcza w azot) wskutek niewłaściwego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt

Do góry