Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  GRĘZA

  GRĘZA — gwarowe określenie wymienia lochy;stanowi zespół (10—1S szt.) sutek, z którychkażda jest samodzielnym gruczołem mlecznym;sutki lochy umieszczone są w 2 równoległychrzędach biegnących wzdłuż dolnej krawędziściany brzusznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granit

  Granit — pospolita w skorupie ziemskiejskała magmow a głębinowa, barwy szarej, różowejlub czerwonej; składa się głównie z kwarcu,łyszczyków i skaleni; w ykorzystywana szerokojako materiał drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZA

  GRODZA — tymczasowa tama wybudowanaw zbiorniku wodnym w edu zabezpieczenia przednapływem wody do oddzielonej nią części dna lubbrzegu, na której ma być wzniesiona budowlawodna; grodze mogą być ziemne albo z kamieni,wykonuje się je także jako ścianki szczelne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granulator nawozu

  Granulator nawozu — przyrząd służącydo wytwarzania granul, czyli małych kuleczekz m ieszaniny naw ozu organicznego,torfu lub kom postu i naw ozów m ineralnych.Częścią robocza jest bęben albo pochyła, ru chomapłaszczyzna. Przez pokręcanie korbąbęben granulatora obraca się na osi, a ruchom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Marian

  GÓRSKI Marian (1886— 196J) — profesorchemii rolnej i rolnictwa SGGW; dwukrotnyrektor i organizator Zakładu Uprawy i NawożeniaRoli w Skierniewicach; utalentowany pedagog,zasłużony w dziedzinie krzewienia oświatyrolniczej; organizator pierwszej w Polsce pracownirolniczych badań izotopowych; autor wielu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROJER

  GROJER,  — twardy ser podpuszczkowy(zbliżony do ementalskiego); do wyrobu tegotypu sera potrzebne jest mleko wyjątkowo dobreod krów żywionych na pastwiskach naturalnychw rejonach podgórskich; produkowany jestw postaci kręgów o ciężarze 30—50 kg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULATY

  GRANULATY — form a użytkow a preparatuochrony roślin otrzym ana przez sporządzeniegranul (kuleczek) o średnicy 0,1— 0,3 m m ;nadają się szczególnie d o opylania przeprow adzanegoza pom ocą sam olotów , gdyż są słabiejznoszone przez w iatr niż proszki do opylań;aktywność biologiczna tej form y jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAB

  GRAB (Carpinus betu los) — drzewo liściastez rodziny brzozowatych ( Betitlaceae), pospolitena nizinach w Jasach i zadrzewienia ch; dorastado 25 m wysokości; kora szara, gładka do późnegowieku; drewno ma białe, twarde, ciężkie i trudnołupliwe, nietrwałe; pień z reguły o przekroju nieregularnym;owocuje co...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWCE

  GRONKOWCE — bakterie kształtu kulistegoprzy podziale układające się w grona; należą donich niektóre bakterie chorobotwórcze, np. gronkowieczłocisty (Staphylococcus aureus) powodu*jący ropienie ran; gronkowce występują liczniew kurzu powietrza; są bardzo odporne na działaniepromieni słonecznych i na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASICA

  GRASICA — gruczoł wydzielania wewnętrznego,najsilniej rozwinięty u zarodków i zwierzą!młodych; leży częściowo w dolnej okolicy szyi,głównie zaś w przedniej części jam y piersiowej;później stopniowo się zmniejsza i u zwierzątdorosłych ulega prawie zupełnemu zanikowi.Grasica zbudowana jest ze skupisk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry