Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  GUSATHION

  GUSATHION — insektycyd fosforoorganiczny,używany najczęściej w postaci roztworówemulgujących, zawierających 30—40% substancjiczynnej: stężenie cieczy roboczej 0,1% substancjiczynnej; zwalcza prawie wszystkie owady; zalecanyprzeciw mszycom i przędziorkom, zwłaszczaw sadach; jest trujący dla pszczół, ludzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE

  GRZEBOWISKO ZWIERZĘCE — teren, naktórym zakopuje się zwłoki padłych zwierząt.Grzebowiska powinny istnieć we wszystkich gromi dach, z których zwłoki zwierzęce nic są zabieraneprzez zakłady utylizacyjne. G rzebow iska należyzakładać w ustronnych, suchych i o g ro d zo nychmiejscach; doły na zw łoki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUTTACjA

  GUTTACjA. ,,płacz roślin” — wydzielaniewody w postaci kropel przez specjalne otworkiw liściach, zwane szparkami wodnymi; następujepod wpływem -♦ parcia korzeniowego; jest dosyćrozpowszechnione, zwłaszcza u roślin młodych;można je zaobserwować np. u owsa, tymotki, koniczynyi innych gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZĘDY

  GRZĘDY — wygładzone listwy o przekroju4 x 5 cmt na których nocują kury i in d yk i; umieszczonesą poziom o wzdłuż tylnej ściany kurnika,na wysokości 90 cm nad podłogą; są oneczworoboczne, przy czym górne kanty majątekko zaokrąglone. N a jedną kurę liczy się 18—20 cm bieżących grzędy. Odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSZEK KONSERWOWY

  GROSZEK KONSERWOWY — konserwa przygotowanaz niedojrzałych jeszcze, soczystych nasiongrochu łuskowego. N asiona sortuje się wedługwielkości na 5 grup, blanszuje, studzi, p o napełnieniunim puszki zalewa 1— 1,5%-ową solanką,zamyka i sterylizuje (-► apertyzacja). Konserwyz groszku produkuje się w puszkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie gwintowne

  Połączenie gwintowne — połączeniedwóch części mających występy i rowki (grzbietyi bruzdy) o zbliżonych zarysach i wymiarachoraz o tym samym skoku i skręcie; umożliwiato łatwe łączenie i rozłączanie części maszyn.Połączenia gwintowe wykonuje się za pomocąśrub i nakrętek. Najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĄD

  GRĄD — nazwa regionalna oznaczająca wywyższony,suchszy kaw ałek gruntu m ineralnegowśród terenów położonych niżej, zazwyczajwśród wilgotnych lub mokrych łąk. G rądybywają użytkowane jak o grunty orne, jak opastw-iska, a także jak o łąki. Term in ten jestużywany przez ekologów i łąkarzy przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAD

  GRAD opad atmosferyczny w postaci bryłlodowych o średnicy od 5 do 50 mm, a czasemwiększych; środek ziarna gradowego stanowimętne białe jądro, otoczone na przemian w arstwamiszklistego, przestarzałego lodu i warstwamiśnieżnymi. W Polsce w* letniej połowieroku grad pada z chmur...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENA

  GRENA — jajeczka jedwabnika morwowego(od francuskiego graine — nasienie), składaneprzez samicę motyla wkrótce po jej wyjściuz oprzędu. Jedna samica motyla może złozyc400—600 jaj, które mają początkowo bar**żółtą, później szaropopielatą (z wyglądu przypominająnasiona maku); wyląg gąstentc z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFIT

  GRAFIT ciało stałe, drobnokrystaliczne,barwy sz^łrostalowej, bardzo miękkie, trudnotophwe (temp. topn. ok. 3500°Q. G. jest stosowanyjako środek zastępujący sm ar do silnie nagrzewającychsię maszyn, do wyrobu tvgli odlewniczych(gisrakich). elektrod grafitowych itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry