Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  HUKANIE SIĘ

  HUKANIE SIĘ — jeden z zewnętrznych objawówrui lochy, polegający na specjalnego rodzajuchrząkaniu, o innym niż zwykle zmienionymdźwięku; w okresie m i locha (poza hukaniem)jest bardzo niespokojna i traci apetyt; występujeteż u niej obrzmienie sromu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGROMETR WŁOSOWY

  HIGROMETR WŁOSOWY — przyrząd służącydo pomiaru wilgotności względnej w aparadewylęgowym; działa na zasadzie wydłużania sięciał organicznych (włos) pod wpływem pary wodnejznajdującej się w powietrzu. Składa się onz tarczy zegarowej oraz ze wskazówki obracającejsię na osi, na którą przenoszony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMIFIKACJA

  HUMIFIKACJA — przemiana obumarłej substancjiorganicznej (resztek roślinnych i zwierzęcych)w glebie w próchnicę (humus). Proces tenzachodzi na ogół w warunkach ograniczonegodostępu powietrza do gleby przy współudzialeorganizmów glebowych: mikroflory i drobnejfauny, z której najważniejszą rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERPASOŻYTNICTWO

  HIPERPASOŻYTNICTWO — zjawisko pasożytowaniaorganizmów roślinnych lub zwierzęcychna innych organizmach pasożytniczych; tzw. pasożytI rzędu, zarażający jakiegoś żywiciela, jestatakowany przez innego pasożyta, tzw. pasożytaII rzędu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDRANT

  HYDRANT — urządzenie w sieci w odociągow ejsłużące do pobierania w ody w celu gaszenia pożarów;górna część hydrantu umożliwia szybkiedołączanie węży strażackich; hydranty umieszczasię zgodnie z przepisami przeciwpożarowym i naulicach osiedli i miast, w większych budynkach,w zakładach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERTROFIA

  HIPERTROFIA — nadmierny rozwój pewnychtkanek lub narządów u roślin i zwierząt; możebyć spowodowana warunkami środowiska (np.w gęstym lesie nadmierny wzrost drzew z powodudązema do światła), potrzebą zastąpienia brakującegoorganu przez inny organ lub może powstaćwskutek uszkodzenia przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROSPERMIA

  HETEROSPERMIA — zjawisko wnikania dokomórki jajowej w czasie procesu zapłodnieniaplemników pochodzących od dwóch lub więcejsamców; może nastąpić, jeżeli samicę podczasrui kryły po sobie różne samce lub jeżeli unasienionoją sztucznie mieszaniną nasienia parusamców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hartowanie się roślin

  Hartowanie się roślin - stopnioweprzystosowywanie się roślin ozimych na jesienido przetrzymania niskich temperatur w zimie,przystosowanie to roślina uzyskuje przy stopniowymi powolnym spadku temperatury w okresiejesieni. W razie nagłego i silnego spadkutemperatury rośliny łatwo wymarzają Roślinyogrodnicze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROTROFY

  HETEROTROFY, organ izm y cudzożyw n e —organizmy odżywiające się substancjami organicznymi,pochodzącymi z innych organizmów;do takich organizmów należą np. grzyby, większośćbakterii, zwierzęta, człowiek; organizmyte nic są zdolne do wytwarzania substancjiorganicznych z nieorganicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HCH

  HCH (nazwa zwyczajowa) — mieszanina technicznaizomerów sześciochlorocykloheksanu,które działają jako insektycydy kontaktowe;poszczególne izomery różnią się między sobąaktywnością biologiczną; prawie 50-krotnicaktywniejszy od innych jest izomer ->gamma-HCH. Techniczny HCH jest obecnie używanydo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry