Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Inwetaryzajca użytków zielonych

  Inwetaryzajca użytków zielonych— wykonany z natury spis użytków zielonychz uwzględnieniem ich położenia, podziałusystematycznego, powierzchni zajmowanej przezposzczególne jednostki systematyczne oraz powierzchniw różny sposób użytkowanej. W Polscespis taki nie został jeszcze przeprowadzony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHIBITORY

  INHIBITORY — czynniki osłabiające lub niszczącedziałanie enzymów; rozróżnia się inhibitory'nieswoiste, działające przez zmianę ogólnychwłaściwości cząsteczki enzymatycznego białka(np. związki obniżające napięcie powierzchniowe,narkotyki), oraz inhibitory swoiste, tj. substancjewchodzące w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Inwentarz żywy— wszystkie zwierzętaznajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względuna sposób użytkowania inwentarz żywy dzielisię na roboczy i produkcyjny. Inwentarz r o b o cz y (pociągowy) służy w gospodarstwie do wykonywaniaprac polowych i transportowych;inwentarz p r o d u k c y j n y utrzymywany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOCHÓD

  INOCHÓD — szczególny sposób chodzeniazwierząt polegający na tym, że zwierzę podnosijednocześnie kończyny tej samej strony ciała,np. obie nogi prawe (przednią i tylną), a następnieobie nogi lewe; w ten sposób poruszają się np.niektóre konie, najczęściej stepowe: azjatyckiei am erykańskie, a także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwolucja bakterii

  Inwolucja bakterii— powstawanie komórekzdegenerowanych wskutek działania różnychczynników fizycznych i chemicznych orazzaburzeń w odżywianiu bakterii. Formy inwolucyjne(zdegenerowane) zwykle są bardziej wydłużonelub powiększone i odbiegają od form typowych;powstają łatwo np. u—♦bakterii octowychpod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

  INSTYNKT — dziedziczny sposób zachowaniasię, właściwy wszystkim osobnikom danego gatunku;jest on pozornie rozumny, a w rzeczywistościjest tylko zbiorem wrodzonych odruchówzależnych od wpływu środowiska i umożliwiającychegzystencję danemu osobnikowi, np. instynktmacierzyński, instynkt obrony przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOBARY

  IZOBARY — linie na mapie geograficznej łączącepunkty o jednakowym ciśnieniu atmosferycznymw danvm okresie. Ponieważ ciśnienie powietrzazależy także od tego. na jakiej wysokościpołożona jest miejscowość, przy sporządzaniumapv izobar wartość ciśnienia dla poszczególnychpunktów redukuje się do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

  INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYCZNIK

  INDYCZNIK — pomieszczenie dla indyków zapewniającetemperaturę nic spadającą poniżej 0°(średnio 8— 12°) regulowaną przez: obsadę indykówpozostawionych w stadku na zimę (na 1 mapowierzchni podłogi powinno przypadać 1,5— 2indyki), suchy, dobrze izolujący materiał budowlany(drewno, płyty pilśniowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYKATOR

  INDYKATOR — przyrząd do rejestrowaniazmian ciśnienia w cylindrach silników spalinowychtłokowych i maszyn parowych. W obudowiewkręcanej w cylinder para lob gazy spalinowe wywierająciśnienie na tłoczek indykatora naciskanysprężyną i połączony z urządzeniem piszącym.Rysik urządzenia piszącego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt

Do góry