Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  JAJECZKOWANIE

  JAJECZKOWANIE, owulacja — proces wydalaniadojrzałej komórki jajowej Gaja) z pęcherzykaGraafa, znajdującego się w jajniku. Poosiągnięciu pewnego stopnia rozwoju pęcherzykGraafa pęka i wylewa się z niego płyn pęcherzykowywraz z komórką jajową (samiczą komórkąrozrodczą o średnicy około 0,2 mm)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOCUKROWCE

  JEDNOCUKROWCE,  — cukry, w których skład wchodzi 5 lub6 atomów węgla (rzadko 7 atomów węgla); cukryo 5 atomach węgla nazywamy pentozami, a o 6 atomachwęgla — heksozami; najpospolitszymi heksozamisą glikoza (cukier gronowy) i fruktoza(cukier owocowy); najpospolitszymi pentozami sąarabinoza (występująca w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAJOWODY

  JAJOWODY — dwa przewody biegnące od jajnikówdo rogów -► macicy, występujące u samicssaków; zwykle są długie i silnie poskręcane; komórkijajowe przechodzą przez nie do macicy,gdzie następuje ich zapłodnienie przez męskie komórkipłciowe - » plemniki. Od strony jamy brzusznejjajowody są otwarte i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOLIŚCIENNE

  JEDNOLIŚCIENNE (Monocotyledoneae) — klasaroślin okrytonasiennych, (-♦okrytonasienne),których zarodek ma tyłko jeden liścieó ( —►liścienie);korzeń główny żyje krótko i zostaje zastąpionyprzez korzenie przybyszowe; -zw iązki przewodząceleżą rozproszone na przekroju poprzecznymłodygi; nie mają miazgi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAŁOWIEC

  JAŁOWIEC (Junipcrus communis) — krzew iglasty(czasem drzew ko) z rodziny cyprysowa tych(Cupressaccae), pospolity w podszycie borów sosnowych.a poza tym na pastwiskach przyleśnychi nieużytkach; występuje w C3łym kraju; ja go d ymają zastosowanie w lecznictwie; dorasta do k ilku,czasem kilkunastu metrów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAGODOWE OWOCE

  JAGODOWE OWOCE — soczyste, miękkieowoce krzewów jagodowych. Zaliczamy do nichwinogrona, agrest, porzeczki, maliny, jeżyny,truskawki i poziomki. Spośród nich tylko jagodywinne, agrest i porzeczki są jagodami w znaczeniubotanicznym; maliny i jeżyny są w znaczeniu botanicznympestkowcami złożonymi, a poziomkii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOHIETY

  IZOHIETY — linie na mapie geograficznej łączącepunkty o jednakowych ilościach opadówatmosferycznych w ciągu określonego okresuczasu (miesiąca, pory roku, roku Jub wielu lat);mapy izohiet wykorzystuje się przy obliczeniachhydrologicznych, a także dla celów gospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insytut sadownictwa

  Insytut sadownictwa— instytutnaukowo-badawczy podległy Ministerstwu R o lnictwa;mieści się w Skierniewicach; ma 8 zakładównaukowych: Hodowli i Aklimatyzacji,Szkółkarstwa, Winorośli, Agrotechniki i M e chanizacji,Badania Przemysłowej PrzydatnościOwoców, Przechowalnictwa i Transportu, OchronyRoślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotop

  Izotop — odmiana lego samego pierwiastkazawierająca w jądrze jednakową liczbę --♦protonów,lecz różniąca się liczbą -♦neutronów, a więcmasą atomową; rozróżnia się izotopy trwałe(stabilne) i promieniotwórcze (radioaktywne); izotopymogą być naturalne i wytworzone sztucznie,np. w reaktorach atomowych;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulina

  Insulina — horm on produkow any przez -♦trzustkę; reguluje w ęglowodanowa przemianęmaterii w organizmie zwierzęcia; brak jej w organizmiepowoduje znaczne zwiększenie się ilościcukru we krwi, a w konsekwencji przechodzeniego do m oczu; obecność zwiększonej ilości cukruw moczu jest jednym z najw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt

Do góry