Rolnictwo /3 761 prac/

  • Ocena brak

    KIEŁEK

    KIEŁEK — 1) część z aro d k a nasienia zaw ierającazaczątki korzen ia i pędu zakończonegopączkiem ; 2) pęd w yrastający z kłącza, cebulilub z pączka śpiącego bulw y; 3) m łody pędrośliny w yrastający z nasienia i ukazujący sięnad pow ierzchnią ziem i.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /280

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KAUCZUK

    KAUCZUK — złożony związek organiczny.węglowodór o bardzo dużej masie cząsteczkowej,zbudowany z cząsteczek izoprenu(metylobutadienu), o konsystencji zawiesiny koloidalnej.W oclu utwardzenia go i nadania muelastyczności dodaje się niewielkie ilości kwasu,a następnie ogrzewa się go z dodatkiem siarkiw...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /562

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KARBOLINA SADOWNICZA

    KARBOLINA SADOWNICZA — stężone zemulgowaneoleje węglopochodnc o działaniu owadobójczym;środek stosowany do opryskiwania-drzew i krzewów owocowych w stanie bezlistnym(najlepiej na przedwiośniu) dla zniszczenia stadiówzimujących szkodników (jaj mszyc i miodówkijabłoniowej, larw miscczmka śliwowego i...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /547

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KAWA

    KAWA, kawowiec, kawowy k rz e w (Coffca) —roślina z rodziny marzanowatych (R ubiaceae),której najczęściej uprawianym gatunkiem jestCoffea arablca; w stanie dzikim rośnie w Abisynii;jest rośliną wieloletnią, wyrastająca jakokrzew lub niewielkie drzewko. Użytkowane sąnasiona, które zawierają od 0,8 do 2,4%...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /629

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KARPINA

    KARPINA — drewno podziemnej części drzewawTaz z pniakiem pozostałym po jego ścięciu.Karpina sosnowa, która przeleżała w ziemi co najmniej7 lat, nosi nazwę karpiny przemysłowej,gdyż używana jest do destylacji rozkładowejlub ekstrakcji żywicy.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /267

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KASACJA SPRZĘTU

    KASACJA SPRZĘTU — zakwalifikowanie nazłom sprzętu nie nadającego się do naprawy;kasacji podlega maszyna (lub narzędzie), którejkoszt naprawy przekracza 70% wartości nowejmaszyny.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /198

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KASAREK

    KASAREK — ręczne narzędzie do wyjmowaniawyłowionych ryb z sieci i z urządzeń służących doich przetrzymywania; wykonane jest z tiulu lubtkaniny sieciowej, rozpiętej na obręczy, sztywnoosadzonej na trzonku drewnianym.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /231

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KASTRA

    KASTRA — podręczna skrzynia do mieszaniazapraw wykonana z desek sosnowych ostruganychod strony wewnętrznej i okuta bednarką; pojemnośćskizym — około 80 litrów.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /184

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kaszyca

    Kaszyca — skrzynia lub klatka z okrąglakówlu b z betonow ych elem entów prefabrykow anych,stosow ana w tym czasow ych lub stałych budow lachw odnych; kaszyce w ypełnia się ziem ią lub kamieniam i, budując z nich np. przyczółki, filarym ostów lub fundam enty jazów , a także tym czasowe -♦ grodze budow lane;...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /437

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Karczowanie drzew i zarośli

    K A RCZO W A N IE DRZEW I Z A R O Ś L I — usuwaniedrzew i krzaków wraz z korzeniam i lubpniaków po ściętych drzewach wf celu oczyszczeniaterenu pod budowę lub gruntu zmeliorowanegoprzed zagospodarowaniem; karczowaniejest bardzo pracochłonne, zaleca się więc stosowanieodpowiednich ->karczow ników...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /374

    praca w formacie txt

Do góry