Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Koper włoski

  Koper włoski  - (Foeniculum yulgarc subsp. capillaceumvar. azoicum) — roślina warzywna jadalna, leczniczai miododajna z rodziny baldaszkowatych(Um belltfcrae); zasadniczo w ieloletnia: u nas występujew upraw-ie jednorocznej lub dwuletniej.Mięsiste, zgrubiałe u dołu ogonki liściowe są spożywanejak szparagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEJKA WISZĄCA

  KOLEJKA WISZĄCA — urządzenie do mechanizacjitransportu wewnętrznego i podw órzowego,składające się z jednoszynow ego toruz rozjazdami, zawieszonego na konstrukcji nośnej,oraz taboru jedno- lub dwukołowych, podwieszanychwózków'. T or kolejki wiszącej możezmieniać kierunek pod znacznie większym kątemniż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora spalania

  Komora spalania — przestrzeń zaw artamiędzy dnem tłoka i wewnętrzną ścianką głowicysilnika, gdy tłok znajduje się w górnym zwrotnympunkcie. Kształt kom ory spalania m a dużywpływ na zmieszanie paliwa z powietrzem i szybkośćspalania mieszanki. W silnikach wysokoprężnychstosuje się kom ory spalania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolendra siewna

  Kolendra siewna , k o le n d e r sie w n y(Coriandrum sativum) — roślina m iododajna z ro dzinybaldaszkowatych ( (Jm belliferae), jednoroczna,upraw na; występują dwie odm iany: drobnoowocowa(var. m icrocarpus) i gruboow ocow a(var. rnacrocarpus). Owoce, zaw ierające cennyolejek lotny, mają zastosow anie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFISKATY POUBOJOWE

  KONFISKATY POUBOJOWE — narządy wewnętrznelub ich części oraz mięso niezdatne dospożycia (części wzbudzające wstręt u konsum enta,np. wycinki odbytu, narządy rozrodcze, gałkioczne, wycinki uszu oraz narządy ze zm ianam ichorobowymi). Konfiskaty dzielimy na nadającesię tylko do przerobu technicznego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koleśnica

  Koleśnica , p rz o d e k p łu g a — część składowapługa koleśnego zapew niająca pracę pługana ustalonej głębokości. K oleśnica składa sięz dwukołowego wózka (jed n o koło bruzdow e,drugie polowe), kabłąka pionow ego z poprzeczkąi przynitowanym d o niego siodełkiem , k abłąkapoziomego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIETLICA ŁĄKOWA

  KONIETLICA ŁĄKOWA,— roślina z rodziny traw{Gramineae)', występuje na żyznych, wilgotnychłąkach; pospolita w górach; jest wartościowąrośliną pastewną, zalecaną do mieszanek łąkowych.Produkcja nasion konietlicy łąkowej jestjednak bardzo mała, nie zaspokaja potrzeb krajowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloidy ochronne

  Koloidy ochronne — koloidy odznaczającesię wielką trw ałością agregacyjną (sąoporne na koagulację) i są niewrażliwe na działanieelektrolitów ; dzięki tym właściwościomstosow ane są d o ochrony innych, nietrwałych koloidów. K oloidam i ochronnym i są zwykle organicznekoloidy liofilowe. Z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIKI

  KONIKI — małe konie, które zachowały wielecech swoich przodków, żyjących ongiś na wolności(dziko); najczęściej maści myszatej lub bułanej,z ciemną pręgą przez grzbiet oraz poprzecznymipręgami na podbarczu; spotyka się jednak konikitakże innych maści; wymiap': wzrost około130 cm, obwód klatki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kołochoz

  Kołochoz— duże spółdzielcze gospodarstworolne w ZSRR, powstałe ze zrzeszenia drobnychgospodarstw chłopskich oraz na ziemi państwowejprzekazanej kołchozowi w wieczyste i bezpłatneużytkowanie, oparte na społecznej własnościśrodków produkcji i zespołowej pracy.Kołchozy powstały po Rewolucji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry