Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  KOTELNIA

  KOTELNIA — okres wy kotów owiec przypadającyu poszczególnych ras w pewnych stałych terminach;w prawidłowo prowadzonych stadachkotelnia trwa około 6 tygodni. W Polsce kotelniaw stadach owiec merynosowych odbywa sięw* listopadzie i grudniu, a w stadach ow iec długowełnistych— w styczniu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korniszony

  Korniszony — młode, małe ogórki długości3 do 7 cm zalewane kwaśną zalewą octowąz dodatkiem czosnku, cebuli, papryki ostrej,chrzanu, gorczycy, estragonu i innych przypraw,zamykane w puszki lub słoje i pasteryzowane(-♦apertyzacja). Stanowią o strą przypraw ę dopotraw mięsnych, rybnych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTEW

  KOTEW — urządzenie do umocowywania belek,ościeżnic i innych części konstrukcyjnychw muizc. Kotew ma najczęściej kształt płaskownikaprzytwierdzonego jednym końcem do belki,a drugim wpuszczonego w m ur; płaskownik możeprzechodzić także przez m ur na wylot i być zakończonygwintem, na który nakłada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korowanie drewna

  Korowanie drewna — usuw anie koryz powierzchni drewna okrągłego w celu przyspieszeniajego wysychania, ze względu na ochronęlasu lub zgodnie z wymaganiami dalszego przerobu.Po okorow aniu jednak drew no łatwiej pęka,wskutek czego jakość jego się pogarsza. Istniejekilka rodzajów korow ania, zależnie od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOZIERADKA pospolita

  KOZIERADKA pospolita (Trigonella foenumgraecum) — roślina jednoroczna z rodziny motylkowatych(Papilionaceae); upraw iana dla celówleczniczych. Surowcem są dojrzałe nasiona*używane w weterynarii i medycynie; poza tyn>dodawane są do pasz, zwłaszcza dla tuczników.Kozieradkę rozm naża się z nasion...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzenionóżki

  Korzenionóżki (Rhizopoda) — grom adapierwotniaków różnych pod względem kształtui budowy, odznaczających się w łaściw ością wytwarzaniaplazm atycznych w yrostków — nibynóźek,służących do przesuw ania ciała. N ibynóżkimogą być w ysuw ane w ró żnych m iejscach,skutkiem czego kształt ciała ulega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozioł

  Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZAR

  KOSZAR — zagroda dla owiec pasionych napastwiskach górskich; ogrodzenie tworzące koszarskłada się z oddzielnych płotków, co umożliwiaprzenoszenie koszaru i ^ kolejne nawożenieposzczególnych części pastwiska. Koszar przestawiasię zwykle 2 razy na dobę; dla każdej owcyprzeznacza się — w zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółko podporowe

  Kółko podporowe — część pługa przymocowanado tylnej części ramy. Jest ono ustawioneukośnie do dna bruzdy i m a kształt stożkowy.Zadaniem kółka jest zmniejszenie oporówpodczas orki, w położeniu zaś transportowym —podtrzymywanie tylnej części ramy pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszenie

  Koszenie , żęcie — ścinanie roślin ręcznelub maszynowe; u nas stosowane są dwa sposobyręczocgo koszenia: na pokos i na „ścianę".K o s z e n i e n a p o k o s polega na tym, żekosiarz ma łan zboża z prawej strony, a ściętezboże układa w pokosy na lewą stronę. Przy tymsposobie koszenia nie potrzeba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry