Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  KUCIE

  KUCIE — rodzaj obróbki plastycznej metali,polegającej na zmianie kształtu przekuwanegomateriału; kucie może się odbywać na gorąco lubna zimno, może być wykonywane ręcznie lubmechanicznie za pomocą młotów mechanicznychlub pneumatycznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIŚCIĄG

  KRWIŚCIĄG (Sanguisorba sp.) — roślina z rodzinyróżowatych (Rosaceae). K r w i ś c i ą gl e k a r s k i (Sanguisorba oficinalis) występujena wilgotnych łąkach; ma właściwości lecznicze;jest rośliną wieloletnią. Mała domieszka do paszyjest korzystna, jednak w wypadku nadmiernegowystępowania na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLIK DZIKI

  KRÓLIK DZIKI (Oryctolagus eunieulus) — gryzońz rodziny zającowatych (Leporidae); ubarwienieszare, podbrzusze czysto białe; długośćciała z głową do 45 cm, długość ogona do 6 cm,długość stopy tylnej do 9,5 cm; latem wyrządzadotkliwe szkody w koniczynie, lucernie orazw warzywach; zimą ogryza młode...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEW

  KRZEW — roślina wieloletnia, drewniejąca,która w odróżnieniu od drzewa rozgałęzia sictuż nad ziemią na kilka lub więcej pędów, nie wytwarzającpnia; wyrasta do kilku, wyjątkowodo kilkunastu m etrów wysokości. Granicamiędzy krzewami a drzew ami nie jest wyraźna.Wiele drzew, jeśli rosną w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRTAŃ

  KRTAŃ górny odcinek dróg oddechowychleżący pomiędzy gardłem a tchawicą; jest to narządgłosotwórczy; zrąb krtani stanowią połączoneruchomo chrząstki; wnętrze jej wysłane jest-♦błoną śluzową, która tworzy fałdy głosowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DEPRESji

  KRZYWA DEPRESji — powierzchnia zwierciadławody, prostopadła do osi cieku odwadniającego;zwierciadło wody gruntowej w tereniezajmuje zasadniczo położenie poziome,gdy woda gruntowa odpływa do rowów odwadniających,powierzchnia jej zwierciadła makształt krzywej (krzywa depresji), najniższypunkt jej znajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJALNICA

  KRAJALNICA — maszyna do krajania surowców,materiałów pomocniczych i produktów ,często stosowana w zakładach przemyshi rolnego;kapustę kraje się na skrawki, ziemniaki na krążki(talarki), paski lub wiórki, buraki cukrow e napaski itd.; pokrajane surowce nazywane są krajanką.Otrzymane podczas krajania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości

  Kości — poszczególne części szkieletu, czyli -*kośćca; każda kość zbudow ana jest z tkankikostnej, która jest najtwardszą tkanką organizmudzięki obecności soli mineralnych, głównie wapniowych; inny natom iast składnik — osseina —zapewnia sprężystość kości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

  KORELACJA — wpółzależność; określenie używaneprzy statystycznym opracowywaniu wynikówdoświadczeń. W wypadku gdy rozpatrujem ywpływ danego czynnika na dwie różne cechyjednocześnie, np. wpływ nawożenia na wielkośćliści buraka i na plon korzeni, możemy zauważyć,że istnieje zależność między obu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRATKA

  KRATKA — w przemyśle jajczarskim wkładkatekturowa, stanowiąca opakow anie wewnętrznejaj w skrzyni jajczarskiej, wykonana z odpowiednionadciętych pasków i złożona w lorinic kratki,w której jaja układa się pionow o, tępym końcemdo góry. K ażda warstwa kratek w skrzyni j ajczarskiejprzedzielona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry