Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  KUCZKI

  KUCZKI — garście ściętej trawy lub roślin motylkowychrozstawione do suszenia w ten sposób,że u dołu stoją szeroko, a u góry są tylko skręconespiralnie lub przewiązane wiązadłem z kilkuźdźbeł.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUK

  KRUK (Conrus corax) — ptak z rodziny krukowatych( Corvidae), znacznie większy od wrony, zamieszkującywiększe lasy; dość rzadki już w Polsce;czarny, o metalicznym połysku; ma grubyi silny dziób; często mylony jest z gawronem;długowieczny, żyje prawie do 100 lat; gnieździsię parami na wysokim drzewie lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA OBJĘTOŚCI PRZEPŁYWU

  KRZYWA OBJĘTOŚCI PRZEPŁYWU — graficznieprzedstawiony związek między stanamiwody odczytanymi na wodowskazie i objętościąprzepływającej wody przez wodo wskaż; powstajeona przez naniesienie na osi rzędnych stanówwody, a na osi odciętych — odpowiadającychim objętości przepływu; przez naniesione...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawnica pospolita

  Krwawnica pospolita (Ljrthram saflcaria)— roślina wieloletnia z rodziny krwawnicowatych(Lythraceoe); występuje w całym krajuw wilgotnych zaroślach i na podmokłsch łąkach;kwiaty różowo-fioletowe, zawierają glukozy dy,garbniki i antocyjan i są stosowane w medycynieludowej przy krwawych biegunkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWICA

  KRZYWICA — choroba młodych, rosnącychjeszcze zwierząt, spowodowana brakiem w organizmie—►witaminy D oraz niehigienicznymiwarunkami utrzymania. Najczęściej występujeu odstawionych od matki prosiąt, karmionychjednostronnie odpadkami kuchennymi i u psów;u zwierząt chorych pojawiają się kurcze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIOMOCZ

  KRWIOMOCZ — objaw choroby polegającyna tym. że w moczu zwierzęcia pojawia się domieszkakrwi; występuje u zwierząt najczęściejprzy -^leptospirozie i — piroplazmozle (u bydła);poza tym krwiomocz może występować w chorobachnerek, pęcherza moczowego lub cewkimoczowej, a u samic — także narządów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROKOSZ BARWIERSKI

  KROKOSZ BARWIERSKI (Canhowus tinctorlus)— jednoroczna roślina z rodziny złożonych(Compositae); uprawiano go kiedyś w Polscejako roślinę barwnikową oraz jako oleistą,nasiona bowiem zawierają 17—24% oleju, którytłoczony z nasion łuszczonych nadaje się do spożycia,a z nie łuszczonych — do celów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSEROMORFIZM

  KSEROMORFIZM — przystosow anie budowyroślin do życia w suchym środow isku (klimacie,gkbie); jednym z o b j a w ó w kserom orfizm u jestzmniejszenie powierzchni liści, co powoduje ograniczeniestrat wody z rośliny, gdyż liście są głównymorganem transpiracji (parow ania wody);często przekształcają się one...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWIONOŚNE NACZYNIA

  KRWIONOŚNE NACZYNIA — cienkie przewodyo różnej średnicy, tworzące sieć naczyniowąukładu krwionośnego; ze względu na kierunekprzepływania krwi (od serca, do serca) rozróżniasię naczynia tętnicze (tętnice) oraz naczyniażylne (żyły). W tętnicach utleniona krew płyniez serc3 w kierunku obwodu ciała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROKIEW

  KROKIEW — belka dźwigająca bezpośredniopokrycie dachu, ustawiona prostopadle do okapu.W budowlach o małej rozpiętości krokwiestanowią często jedyną konstrukcję nośną dachujednospadowego. W innych rozwiązaniachkrokwie mogą wchodzić w skład więzarów dachowychlub tylko podtrzymywać pokrycie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry