Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Kwarantanna

  Kwarantanna— przymusowe okiese; eodosobnienie ludzi, zw ieftąt, roślin lub iowirowpochodzących z miejsc dotkniętych cnori**zakaźną, w celu zapobiezema szerzeniu stę epidemiilub epizootii; miejsce i czas przezn.*czonedo tego odosobnienia są wyznaczane w z -ności od rodzaju choroby. Osobom pgttonnj gwstęp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNTZE Roman

  KUNTZE Roman (1902— 1944) — profesor zoologiiSzkoły Głównej G ospodarstw a WiejskiegoWarszawie; au to r wybitnych prac biologicznych,faunistycznych i zoogeograficznych nadowadami i gryzoniami, między innymi krytycznegoprzeglądu szkodników roślin z rzędu chrząszczyi z rzędu gryzoni, zarejestrowanych w Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWARANTANNA WETERYNARYJNA

  KWARANTANNA WETERYNARYJNA —przymusowa izolacja zwierząt w celu zapobieżeniaszerzeniu się zaraźliwych chorób zwierzęcych;polega na odosobnieniu zwierząt na czasodpowiadający okresowi wylęgania się chorobyudzielającej się danemu gatunkowi i bacznejich obserwacji. Kwarantannę zarządza się dlazwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUPAŻOWANIE

  KUPAŻOWANIE — zabieg stosow any w przemyśleprzetwórczym, umożliwiający otrzymanienapoju (wina, soku, m iodu pitnego) o wyższejwartości; polega na zm ieszaniu produktówróżniących się niektórym i właściwościami; np.soki, wina lub miody pitne n ad m ien ić kwaśnemiesza się z mało kw aśnym i; bogate w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDEŁKA Szczęsny

  KUDEŁKA Szczęsny (1844— 1917) — przyrodniki rolnik, nauczyciel szkół rolniczych w 2abikowiei Dubianach; prowadził plantację nasiennąburaka cukrowego na Podolu; autor podręczników„Choroby roślin gospodarskich, ichprzyczyny i środki zaradcze” (1881) oraz „Burakcukrowy i jego uprawa”...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUKLIK

  KUKLIK (Geum sp.) — roślina z rodziny różowatych(Rosaceae). Na wilgotnych i mokrych łąkachczęsto występuje k u k l i k z w i s ł y (GeumrivaJe); jest to chwast wieloletni, rozłogowy ; gdywystępuje liczniej, dość trudno go zwalczyć; kwiatykuklika zwisłego są wewnątrz żółte, zewnątrzczerwono...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA WODNA

  KULTURA WODNA, hydro p o n ik a — uprawaroślin na pożywkach wodnych; istnieją dwazasadnicze warianty tego systemu: kultury żwirowei hydroponiki z zastosowaniem wilgotnejściółki. Kultury żwirowe polegające na uprawieroślin w basenach wypełnionych żwirem polewanympożywką stosowane były m. in. w U.S.A.i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULWIEĆ Kazimierz

  KULWIEĆ Kazimierz (1871— 1939) — entomolog;wzorując się na placówce prowadzonejprzez Z. Mokrzeckiego w Symferopolu, zorganizowałw roku 1904 pierwszą na ziemiach polskichPracownię Naukowy do badań nad chorobamii szkodnikami roślin w Warszawie przy TowarzystwieOgrodniczym Warszawskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUMULACJA

  KUMULACJA — gromadzenie się substancjiaktywnej w organizmach ludzi lub zwierząt w wynikusumowania się poszczególnych dawek; zjawiskoto jest niekiedy wykorzystywane do obniżenianorm zużycia substancji toksycznej; małymibowiem dawkami często stosowanymi możnaosiągnąć znacznie lepsze wyniki niż jedną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCIE KONI

  KUCIE KONI — zabieg polegający na wystruganiumartwego rogu kopytowego, dopasowaniui przybiciu podkowy. Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry