Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  LINIA

  LINIA — 1) w zootechnice grupa zwierząt szeregunastępujących po sobie pokoleń, wywodzącychsię od wspólnego wybitnego przodka (tzw.założyciela linii), u których występują w mniejszymlub większym stopniu jego charakterystycznecechy (lub cecha). Jeśli tym wspólnym przodkiemjest samiec, to mamy do czynienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTOZA

  LAKTOZA, c u k ie r m lek o w y — dwucukier,występujący tylko w mleku zwierząt ssących: powyosobnieniu z mleka (serwatki) przedstawia sięjako ciało krystaliczne o smaku słodkim, rozpuszczalnew wodzie i alkoholu; mleko krowie zawiera4,5—5,3% laktozy, mleko klaczy i owcze —6—7%. Laktoza, otrzymywana fabrycznie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAS ORTOFOSFOROWY

  KWAS ORTOFOSFOROWY — związek chemicznyo wzorze HjPO*, pospolicie zwanykwasem fosforowym, najcenniejszy z kwasówfosforowych; w stanic czystymi jest ciałem stałym;dobrze rozpuszcza się w wodzie; jest niezbędnymskładnikiem wielu związków organicznych występującychw organizmach zwierzęcych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGHORNY

  LEGHORNY — rasa kur typu nieśnego. Pochodząz Włoch, w połowic XIX wieku przewiezionoje do Stanów Zjednoczonych, gdzie ustalonoobecny typ użytkowy. Ciężar 6-miesięcznej kuryokoło 1,2 kg, a koguta około 1,5 kg. Upierzenieich jest białe, policzki i dzwonki (dość duże)czerwone, zausznice białe, oczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTOROL

  LAKTOROL — zawiesisty napój z łagodnieukwaszonego (maślanką lub zakwasem) chudegomleka pasteryzowanego; jego kwasowość wynosi22r—32°S.H. (stopnie Soxblet-Hcnkla); sprzedawanyjest w butelkach; dopuszczalny czas przechowywania— 24 godziny w temperaturze do12°C

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAS SIARKOWY

  KWAS SIARKOWY — związek chemicznyo wzorze HłSO*; jeden z najważniejszych związkówsiarki, mający podstawowe znaczenie w różnychgałęziach przemysłu, używany m.in. do produkcjinawozów sztucznych, materiałów wybuchowych,włókien sztucznych; m a równieższerokie zastosowanie w przemyśle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMIESZ

  LEMIESZ — wykonana ze stali część składowapługa naJcżąca do korpusu płuźnego; lemieszprzymocowany jest śrubami do słupicy; pracajego polega na poziomym podcinaniu skiby.Rozróżniamy dwa typy lemieszy: europejskiw kształcie trapezu i amerykański o wydłużonymdzióbie podobnym do dłuta. Podczas pracy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGBAJNiT

  LANGBAJNiT  — mało rozpowszechniony minerałzłóż soli potasowo-magnezowych; jest tosiarczan potasowo-magnezowy powstający wskutekreakcji chemicznych; często występuje w złożachsoli kamiennej, w większej ilości — w złożachsoli potasowych, np. w Niemczech; używanydo wyrobu nawozów, np. siarczanu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY TŁUSZCZOWE

  KWASY TŁUSZCZOWE — związki organicznełańcuchowe zbudowane z atomów węgla,wodoru i dwóch atomów tlenu wchodzącychw skład grupy karboksylowej (—COOH); w zależnościod liczby atomów węgla w cząsteczcedzielimy je na niższe (np. kwasy mrówkowyi octowy) i wyższe (kwasy oleinowy, palmitynowyi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lanolina

  Lanolina — tłuszcz wytwarzany przez gruczołyłojowe w skórze owiec; składnik -♦tłuszczopotuuzyskiwany przy praniu wełny owczej;lanolina dzięki swym właściwościom zwilżającymjest stosowana do wyrobu kosmetyków(kremy).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry