Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  LINIENIE

  LINIENIE, linka — wypadanie starych włosówu zwierząt i wyrastanie nowych; rozróżniamyl i n i e n i e s t a ł e (np. u owiec cienkorunnychwełna wypada przez cały rok, a u konia — włosyz ogona i grzywy) i l i n i e n i e o k r e s o w e(sezonowe), powodujące zmianę całej okrywyw krótkim czasie; w naszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŚNICZY

  LEŚNICZY — pracownik administracji leśnej,podlegający nadleśniczemu, kierujący gospodarkąna terenie powierzonego mu leśnictwa; powinienmieć w' zasadzie średnie wykształcenie zawodowa(technik leśny). W Polsce przy nadleśnictwach,poza leśniczymi prowadzącymi leśnictwa państwowa,istnieją także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICINEK TARNINACZEK

  LICINEK TARNINACZEK (Argyresthia ephippitila)— motyl z rodziny namiotnikowatych(Hypo nomem idąc) ; gąsienice długości do 12 mm,żółtozielone o ciemnobrązowej głowie i takiejżetarczce grzbietowej, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,osnuwają luźną przędzą pąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPORYD

  LEPORYD — hipotetyczny mieszaniec międzygatunkowykrólika domowego z zającem. Dośćrozpowszechniony dawniej pogląd o możliwościuzyskiwania takich mieszańców został ostatecznieodrzucony po wielu wnikliwych badaniach,królik bowiem zbyt różni się pod względembiologicznym od zająca (należą do dwuodrębnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIEBIG Justus

  LIEBIG Justus (1803—1873) — uczony niemiecki;stworzył podstawy chemii rolnej; dokonałsyntezy licznych związków organicznych; głównejego prace dotyczyły odżywiania się roślin orazżywienia zwierząt. L. napisał również szereg dzieł,m. in. „Grundsatze der Agnculturchemie'’ (Podstawychemii rolnej)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPTOSPIROZA

  LEPTOSPIROZA — choroba zaraźliwa wywoływanaprzez drobnoustroje zwane krętkami;występuje u wszystkich gatunków zwierząt domowychi u lisów srebrzystych; wrażliwy jest na niątakże człowiek. Głównym źródłem choroby sąchore zwierzęta i zakażone przez nic zbiornikiwodne; zakażenie może nastąpić np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGA KOBIET

  LIGA KOBIET — organizacja zrzeszająca kobiety;powstała w 1945 r., jest członkiem ŚwiatowejFederacji Kobiet, ma na celu obronę i rozszerzaniepraw kobiet pracujących miast i wsi, mobilizujekobiety do czynnego udziału w życiu społecznym,politycznym i gospodarczym kraju, pomagaw podnoszeniu kultury życia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESTER

  LESTER, łelcester — najstarsza z długowełnistychras owiec angielskich, o dużym tułowiui bardzo długiej wełnie z wybitnym połyskiem;waga żywa dorosłej maciorki wynosi około100 kg, długość rocznego odrostu 25 cm, wydajnośćstrzyżna 6 kg, sortyment wełny DE.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGA OBRONY KRAJU

  LIGA OBRONY KRAJU — organizacja społecznao charakterze obronnym; powstała 13.XI.1962 r. na IV Krajowym Zjeździe Ligi PrzyjaciółŻołnierza; realizuje program Frontu JednościNarodu w zakresie mobilizowania obywateli dospołecznego umacniania obronności k raju ; utrzymujestałą więź społeczeństwa z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZ

  LESZCZ (Abramis brama) — ryba z rodzinykarpiowatych (Cyprinidae), występująca pospoliciew naszych jeziorach i rzekach, z wyjątkiemw'ód górskich; właściwym siedliskiem tego gatunkusą nizinne jeziora oraz muliste, zarosłe,zaciszne i nagrzewające się w lecie odcinki rzek.’Zeruje w mułistym dnie, żywi się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry