Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ŁAWECZKA

  ŁAWECZKA — w melioracji płaszczyzna pozioma, szerokości od 1 do 6 m , wykonywanamiędzy stopą nasypu a krawędzią wykopu,w celu zabezpieczenia gruntu przed obsunięciemsię lub u podstawy skarp wykopów i nasypóww celu nadania im większej statyczności; ławeczkiwykonuje się również u podstawy skarp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBIENIECKI Julian

  LUBIENIECKI Julian (1803—1862) — wybitnypszczelarz-praktyk, dobry organizator i nauczyciel,autor pierwszego polskiego podręcznika dlapszczelarzy; w' 1857 r. założył w' Przemyślanachk/Lwowa pierwszą w Polsce stalą szkolę pszczelarską,która wydała licznych fachowców; przezdługie lata pisywał artykuły do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOWY JĘZYCZEK

  LIŚCIOWY JĘZYCZEK — błoniasty twór występującyna granicy pochwy i blaszki liściowejtraw, otaczający źdźbło lub pęd, chroniący przeddostaniem się do wnętrza pochwy wody i drobnoustrojóworaz ich rozwojem wewnątrz pochwy;kształt języczka jest jedną z cech charakterystycznychdanego gatunku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄKA

  ŁĄKA — obszar pokryty przeważnie wieloletniąrośłinnością zielną (trawy, turzyce, ro ślinymotylkowe itp.) gęsto rosnącą, splecionąkorzeniami i kłączami w jednolitą darń. Z biorowiskaroślin łąkowych są różne w zależnościod rodzaju gleby, jej wilgotności, tem peratury,klim atu, pielęgnowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

  LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE (LZS) —m ilow a wiejska organizacja sportowo-turystyczna,której celem jest popularyzowanie, rozwijaniei podnoszenie poziomu różnych form wychowaniafizycznego, sportu i turystyki oraz prowadzeniedziałalności społecznej i kulturalnej.Do najlepiej rozbudowanych sekcji w LZSnależą; sekcja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW

  LIŚCIOZWÓJ ZIEMNIAKÓW — choroba wirusow'aziemniaków. O b j a w y : w roku zakażenia(objawy pierwotne) listki, zwłaszcza liścigórnych, zgrubiałe, pozwijane łyżkowato; najmłodszeJistki sczerwieniaie lub zżółkłe; w drugimroku (objawy wtórne) liście na całcj rośliniezwinięte łyżkowato lub lejkowato...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIENIE

  LIŚCIENIE — pierwsze liście rośliny zawartew nasieniu: podczas kiełkowania najczęściej wyrastająnad ziemię, zielenieją i stanowią organasymilacji; w zależności od liczby liścieni w nasieniurośliny dzielą się na jedno- i dwuliścienne.U jednoliściennych (trawy) liścień nie wyrastapodczas...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIŚCIASTE

  LIŚCIASTE — rośliny drzewiaste Cd rzewa i krzewy)o liściach blaszkowatych, wyraźnie spłaszczonych,w których można łatwo wyróżnić ogoneki unerwioną blaszkę liściową. U nas wszystkiedrzewa i krzewy liściaste zrzucają liście na zimę,wytwarzając nowe na wiosnę. Do liściastych należątak ważne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIPOIDY

  LIPOIDY — przestarzała nazwa tłuszczowcówzłożonych, jak: fosfatydy, cerebrozydy oraz sterolei sterydy nie będące tłuszczami; bardzo częstostosowana jest niewłaściwie do określenia tłuszczowców(lipidów), do których zaliczamy tłuszczeproste (tłuszcze właściwe, woski) oraz tłuszczezłożone (fosfatydy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŚNICTWO

  LEŚNICTWO — 1) dziedzina gospodarki narodowejobejmująca całokształt produkcji leśnej(drewna i użytków ubocznych). 2) jednostka gospodarczaw administracji leśnej, obejmująca powierzchnięod 500 do 3000 ha; część składowanadleśnictwa, zarządzana przez leśniczego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry