Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  MATERAC

  MATERAC — w melioracji skrzyżowane warstwy-♦kiszek faszynowych, związane na skrzyżowaniachosmolowanymi linami lub drutem ; szerokośćmateraca może dochodzić do 30 m , długośćdo 40—50 m, a grubość od 0,45 do 0,6 m ;materace służą do um acniania dna rzeki; przyzatapianiu obciąża się je...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZYNKA D O STRZYŻENIA OWIEC

  MASZYNKA D O STRZYŻENIA OWIEC —urządzenie umożliwiające szybkie i jakościowodobre strzyżenie owiec; spotyka się maszynkido strzyżenia napędzane silnikiem elektrycznymza pomocą walu elastycznego lub przegubowegooraz maszynki z silnikiem elektrycznym wbudowanymw rękojeść maszynki. Aparat tnącymaszynki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASA ATOMOWA

  MASA ATOMOWA — względna masa atom uwyrażająca się stosunkiem masy atom u danegopierwiastka do 1/16 części masy atomu tlenulub 1/12 masy atomu węgla; inaczej — jestto liczba niemianowana, wskazująca, ile razymasa atomu danego pierwiastka jest większaod 1/16 masy atomu tlenu lub 1/12 masy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASA CZĄSTECZKOWA

  MASA CZĄSTECZKOWA, m a s o d r o b i nowa— względna masa cząsteczki chemicznejwyrażająca się stosunkiem masy cząsteczkidanego pierwiastka lub związku do 1/16 masyatomu tlenu lub 1/12 masy atomu węgla; inaczej —jest to liczba niemianowana, wskazująca ile razymasa cząsteczki danego pierwiastka lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASŁO

  MASŁO — produkt otrzymywany z mlekakrowiego na drodze tzw. zmaślania spasteryzowanej,schłodzonej i przeważnie zakwaszonejśmietany. Według norm masło powinno miećjednolitą barwę zbliżoną do koloru słomy,naturalny smak i zapach, bez obcych domieszek,oraz zawartość wody nie większą niż 16%.Masło ś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZYNA DO MYCIA OWOCÓW

  MASZYNA DO MYCIA OWOCÓW — maszynado zmywania z owoców pozostałości poopryskiwaniu drzew środkami chemicznymi;działanie jej polega na spryskiwaniu podawanychdo maszyny owoców płynem, któryunieszkodliwia resztki preparatu (np. boraksem),następnie oplukiwaniu ich czystą wodą, osuszaniui podawaniu do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROKLIMAT

  MAKROKLIMAT — klimat dużych obszarówtu li ziemskiej kształtujący się pod wpływem czynnikówo szerokim zasięgu, takich jak szerokośćgeograficzna, wysokość nad poziomem morza,odległość od oceanów, górzystość obszaru, stopieńzalesienia itd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARUNA BEZWONNA

  MARUNA BEZWONNA, rumianek bezwonny,rumianek psi (Trlplcurosf>crmum inodorum)— roślina z rodziny złożonych (Composirae);chwast, wyrastający do wysokości 60 cm,silnie rozgałęziony, wschodzi na jesieni luboa wiosnę, występuje w roślinach okopowych,a zwłaszcza wypełnia rzadsze miejsca w łanachpszenicy i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALCEWA SYSTEM

  MALCEWA SYSTEM — zespól zabiegów agrotechnicznychstosowany przcz radzieckiego agronomaMalcewa; polega na przygotowaniu roli dosiewu za pomocą bron talerzowych oraz bronzębowych i wałów; przyczynia się do zwalczaniachwastów, powoduje zwiększenie zmagazynowaniawod> i polepszenie struktury gleby; w tymcelu co 3—4...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYNATY

  MARYNATY — obszerna grupa przetworówowocowych i warzywnych, dla których charakterystycznajest obecność kwaśnej lub slodkokwaśnej,zwykle octowej zalewy oraz ostryzapach kwasu octowego i korzenny smak wskutekdodatku licznych przypraw. Kwasowość marynatwynosi do 2% kwasu octowego; zależnie od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /05.03.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry