Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY BEGONII

  MĄCZNIAK WŁAŚCIWY BEGONII — chorobagrzybowa begonii. O b j a w y : na liściach,ich ogonkach i na szypułkach kwiatowych występująnajpierw' małe, niewyraźne, brązowe planiki,stopniowo powiększające się i pokrywające siębiałą, mączystą opilśnią; mogą się one łączyćtworząc duże, mączyste...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZICZKA

  MAZICZKA (Madia sativa) — jednoroczna roślinaz rodziny złożonych (Compositae), pochodzącaz Ameryki Południowej, gdzie od dawnabyła uprawiana przez Indian. Owocki jejto niełupki zawierające do 40% tłuszczu. Warunkiuprawy jak —► krokosza. Maziczkę uprawiasię w Europie bardzo rzadko.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZURSKA RASA KONI

  MAZURSKA RASA KONI — rasa wywodzącąsię od koni wschodniopruskich; są to koniewszechstronnie użytkowe, silnie uszlachetnionekońmi pełnej krwi angielskiej; przeciętne wymiary:wysokość w kłębie 160 cm , obwód klatkipiersiowej 190 cm, obwód nadpęcia 20—21 cm,ciężar ciała 550—600 kg; maść gniada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZYNY

  MASZYNY — urządzenia służące do przetwarzaniajednego rodzaju energii na inny.lub wykonujące prace, albo produkujące przedmiotypotrzebne człowiekowi. Dzielą się one na:s i l n i k i — dostarcząjące energii do wprawianiaw ruch innych maszyn i m a s z y n yr o b o c z e — służące d o wykonywania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACZKA FOSFORYTOWA

  MACZKA FOSFORYTOWA—naw óz fosforowyuzyskiwany przez miałkie zmielenie fosforytówniskoprocentowych; zawiera 10— 15%kwasu fosforowego, jest trudno rozpuszczalny,działa wolno, nadaje się do stosow ania wyłącznieprzed siewem łub sadzeniem roślin, i to podrośliny o dłuższym okresie rozw oju, a takżena łąki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŚĆ OGRODNICZA

  MAŚĆ O GRODNICZA — maść służąca do zabezpieczeniapowierzchni ran przed ■wysychaniemi dostępem powietrza; pokrywa się nią miejscaszczepienia, rany po cięciu drzew i po przemarznięciutkanek; można kupić gotowy lubprzygotować w gospodarstwie rozpuszczającna ogniu mieszaninę 50 dkg kalafonii, 20...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZKA MIĘSNA

  MĄCZKA MIĘSNA — m ączka produkow anaz odpadków m ięsnych; odznacza się specyficznymzapachem i barw ą nieco jaśniejsząod barwy m ączki z krw i; zaw iera 70—73%białka, które jednak nie jest pełnow artościow y;dlatego choć mączkę m ięsną skarm ia się w takichsamych daw kach jak m ączkę z krw i, to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maślanka

  Maślanka— płyn pozostały po wydzieleniumasła ze śmietany; zawiera około 3,8%białka, 0,6% tłuszczu, 4,8% cukru mlekowego,ma podobną wartość pokarmową jak mlekoodtłuszczone; ponadto zawiera kwas mlekowydziałający dietetycznie; nąjczęściej stosuje się jązamiast mleka w żywieniu trzody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄCZNIAK JABŁONIOWY

  MĄCZNIAK JABŁONIOWY — pospolitachoroba grzybowa niewielu wrażliwych odmianjabłoni w sadzie oraz jabłoni i grusz wf szkółkach, ;O b j a w y : od początku wegetacji wierzchołkipędów są pokryte brudnobiałym, mączystym nalotem;liście wąskie, pomarszczone i pozwijanepoprzecznie, kruche, wcześnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATECZNIKOWA MISECZKA

  MATECZNIKOWA MISECZKA — okrągłakom órka pszczela zwężona w górnej części,stanowiąca zaczątki -►matecznika; po złożeniuprzez matkę jaj do miseczek pszczoły odginająich brzegi, a całą kom órkę wydłużają ku dołowi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry