Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  MIECZ

  MIECZ — w budownictwie element drewnianyusztywniający ścianę stolcową lub szkieletową;miecze mogą także usztywniać połączenia słupówi oparte na nich elementy poziome, a więc połączeniabelek, podciągów, jętek i płalwi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY

  MIKROELEMENTY, p ie r w ia s tk i ś la d o w e —pierwiastki chemiczne znajdujące się w glebiei w roślinach w bardzo małych ilościach, niezbędnejednak dla roślin i zwierząt do normalnegorozwoju. D o pierwiastków takich należą międzyinnymi bor, mangan, miedź, kobalt, cynk, molibden,jod i fluor. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEDŹ

  MIEDŹ — pierwiastek chemiczny oznaczanysymbolem Cu; metal o charakterystycznej barwieróżowozłocistej; rozpuszcza się w kwasie azotowym;sól kuchenna i sole amonowe „nadgryzają”ją. Związki miedzi, tworzące się łatwopod wpływem słabych kwasów, są trujące (grynszpan),dlatego naczynia miedziane muszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFAUNA GLEBOWA

  MIKROFAUNA GLEBOWA — drobne organizmyzwierzęce, których naturalnym siedliskiemjest gleba; najbardziej typowymi przedstawicielamimikrofauny są pierwotniaki, nicienie, roztoczei wrotki; większość tych organizmów żywisię bakteriami lub resztkami roślinnymi gromadzącymisię w glebie; działalność ich w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANINA

  MIESZANINA — rodzaj materii składającysię z dwóch lub więcej substancji znajdującychsię w dowolnym stanie — gazowym, ciekłym lubstałym. Wszystkie mieszaniny są niejednorodnechemicznie, ponieważ składają się co najmniejz dwóch substancji, natomiast fizycznie są jednorodnei niejednorodne. Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOFILE

  MEZOFILE — mikroorganizmy rozwijające sięw temperaturze od 20 do 45°; optimum dla ichrozwoju wynosi około 30°. Bakterie chorobotwórczenależące do tej grupy rozwijają sięnajlepiej w temperaturze od 32 do 37°.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METR

  METR — jednostka długości, określana pierwotniejako dziesięciomilionowa część ćwiartkipołudnika ziemskiego przechodzącego przezParyż. W 1889 r. na Pierwszej Generalnej KonferencjiMiar za międzynarodowy prototypmetra uznano odległość między dwiema głównymikreskami znajdującymi się na wzorcu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METRYCZNY SYSTEM MIAR

  METRYCZNY SYSTEM MIAR — system porównywaniawielkości oparty na trzech podstawowychjednostkach miar: metr (m) —dla długości, kilogram (kg) — dla masy, i sekunda(sek.) — dla czasu. Jednostki wtórnetworzy się jako umowne części lub wielokrotnościjednostek głównych. W systemie metrycznymstosuje się na ogół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZODERMA

  MEZODERMA — zespół komórek tworzących się w fazieblastuli w embrionalnym rozwoju kręgowców,w części środkowej tarczki zarodkowej, w miejscuzetknięcia się ektodermy z endoderm ą; początkowomezoderma ma kształt nieprawidłowy,w miarę dalszego rozwoju zarodka ulega kolejnymprzekształceniom, w wyniku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENDEL

  MENDEL — zwyczajowa miara liczbowa:15 sztuk; 1/4 kopy; ustawianie snopów zbożaw mendle, tj. po 15 sztuk, stosowane jest główniena Podkarpaciu; cztery snopy kładzie się na ziemikłosami do środka, a następnie na nich układasię w ten sam sposób dwie warstwy; wierzchnakrywa się trzema snopami, aby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt

Do góry