Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  MUMIA

  MUMIA — w fitopatologii utwór powstającypo zgniciu opanowanego przez grzyb narza.du(najczęściej owocu), zbudowany zc strzępekgrzybni i pozostałości tkanek organizmu gospodarza;po okresie spoczynku daje początek różnymformom zarodnikowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAIKI MALIN

  MOZAIKI MALIN — choroby wirusowe malin.O b j a w y : liście pstrokate, żółtozielone,czasem żółknięcie większych powierzchni blaszkiliściowej lub jej zniekształcenie.Z i e l o n a c ę t k o w a n a m o z a i k a (Rubusvirus 1) objawia się występowaniem na liściachplam ciemniejszych niż tkanka wokół...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSZCZ

  MOSZCZ — niesklarowany sok owocowy,utrwalony lub nieutrwalony, przeznaczony do dalszegoprzerobu. Moszcze owocowe są używane dowyrobu win, soków pitnych, syropów owocowychi innych produktów. Ze 100 kg owoców otrzymujesię 60—90 1 moszczu, zależnie od gatunku owoców,rodzaju prasy, ciśnienia wywieranego namiazgę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURSZE

  MURSZE — gleby stanowiące rodzaj przejściowyod gleb bagiennych do mineralnych; występująobok gleb torfowych albo zajmują stanowiskawyżej położone; tylko okresowo znajdująsię w' warunkach nadmiernego uwilgotnienia,które decyduje o tworzeniu się torfu, stąd teżw murszach obok torfu występują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek — część mózgowia leżąca ponadrdzeniem przedłużonym w okolicy potylicy.Kształt móżdżku zbliżony jest do półkuli; dwiepodłużne bruzdy dzielą móżdżek na płat środkowyzwany robakiem oraz na dwa piaty boczne, tzw.półkule móżdżku. N a obwodzie móżdżku znajdujesię istota szara, tworząca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motowidło

  Motowidło — część składowa wiązałek,kombajnów zbożowych i niektórych kom bajnówsilosowych; służy do naginania ścinanych ro ślinna przyrząd tnący i układania ich na przenośniku.Rozróżniamy motowidła listwowe orazp alcow o-m im ośrodow e, które służą również dopodnoszenia wyległych roślin. M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monolit GLEBOWY

  Monolit GLEBOWY — jednolity słup glebyw kształcie czworobocznym pobrany w stanicnaturalnym; umieszczony w otwartej skrzyncedaje prawdziwy obraz pobranej gleby i możesłużyć do badań specjalnych (przepuszczalnościpodsiąkania) oraz dla celów demonstracyjnychlub jako eksponat muzealny. Wielkość monolitówbywa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczowa cewka

  Moczowa cewka — przewód odprowadzającymocz z pęcherza moczowego; ścianyutworzone z błony śluzowej i warstwy mięśni.U samic cewka jest krótka, kończy się bow-iemna granicy między pochwą właściwą a jej przedsionkiem,na powierzchni jej dolnej ściany.U samców jest dłuższa i służy także do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORENA

  MORENA — materiał skalny naniesiony przezlodowce; rozróżniamy moreny: d e n n ą —powstałą pod lodowcem, c z o ł o w ą — utworzonąw miejscu, gdzie kończy się lodowiec (czyligdzie znajdowało się jego czoło), b o c z n ą —powstałą na bocznych krawędziach lodowcaoraz ś r o d k o w ą — utworzoną na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczowy pęcherz

  Moczowy pęcherz — workowaty zbiornik—moczu o bardzo rozciągliwych ścianach,leżący na dnie jamy miednicznej; uchodzą doniego dwa —moczowody, którymi spływa wytworzonyw nerkach mocz; w pęcherzu rozróżniasię rozszerzony trzon i wąską szyjkę, przechodzącąw -c e w k ę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt

Do góry