Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Nawóz pełny

  Nawóz pełny — nawóz zawierający wszystkieskładniki pokarmowe potrzebne roślinom.Pełnym nawozem jest obornik, który zawieraazot, fosfor, potas i wapń, a także szereg innychskładników, jak bor, kobalt, mangan, potrzebnychroślinie w niezmiernie małych ilościach (-♦m ikroelementy).Gnojówka ani gnojowica nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy organiczne

  Nawozy organiczne, nawozy gospodarskie,nawozy naturalne — nawozy złożonez wydalin zwierzęcych, masy roślinnej (słoma,łętjr ziemniaczane i inne rodzaje ściółki), odpadkówz gospodarstwa (przekompostowane chwasty,plewy, zmiotki z podwórza, szłam z rowów itp.).Do nawozów organicznych zaliczamy:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWA ZWYCZAJOWA

  NAZWA ZWYCZAJOWA — nazwa preparatuhandlowego lub szyfr albo uproszczona nazwachemiczna; nazwę zwyczajową (np. Dinoseb)należy wymieniać na pierwszym miejscu; wprowadzonoją, aby nie używać długich i trudnychnazw chemicznych, często niezrozumiałych dlaogółu; zatwierdzana jest przez MiędzynarodowąKomisję...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy potasowe

  Nawozy potasowe — nawozy mineralnezawierające potas; zwiększają znacznie plony,w szczególności roślin okopowych, jak ziemniaki,buraki i niektóre warzywa, zbóż i rośłin przemysłowych,jak chmiel i tytoń, a także roślin motylkowychi traw. Uczne doświadczenia wykazały.że 100 kg nawozu potasowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEKTAR

  NEKTAR — słodka ciecz produkowana przezncktarniki roślin kwiatowych; podstawowy surowiec,z którego pszczoły wytwarzają miód.W skład nektaru wchodzi znaczna ilość wody,cukry proste i złożone, substancje mineralne,pewne barwniki i olejki eteryczne. Zawartośćwody w nektarze ulega znacznym wahaniomw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy zielone

  Nawozy zielone  rośliny uprawiane nap r z y o r a n i e w celu zasilenia w ten sposób gleby.Jako nawozy zielone najczęściej stosowane sąrośliny m otylkow e, jak np. łubiny, seradela, peluszkai inne, wytwarzające duże ilości zielonejmasy o znacznej zawartości azotu, który pobierająz powietrza za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASYP

  NASYP — budowla ziemna, np. wał przeciwpowodziowy,grobla lub część przegrody, tamy,drogi albo wiaduktu itp.; przy wznoszeniu nasypówtrzeba przestrzegać przepisów, które normująsposób wykonania zależnie od rodzajugruntu, stopnia jego zagęszczenia itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy amonowe

  Nawozy amonowe  - mineralne nawozyazotowe produkowane z amoniaku syntetycznegolub z. amoniaku będącego produktem ubocznymprzy produkcji koksu i gazu świetlnego (przykoksowaniu i gazowaniu). Do tej grupy należąm.in. siarczan amonu i woda amoniakalna; zawierająone azot łatwo rozpuszczalny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY BAKTERYJNE

  NAWOZY BAKTERYJNE — preparaty zawierającezdolne do rozmnażania się bakterie, którebiorą czynny udział w obiegu zarówno azotu, jaki węgla, u także fosforu; wprowadza się je do glebyw cclu zwiększenia zdolności do pobieraniatych pierwiastków z gleby przez rośliny. Do najbardzieju nas znanych preparatów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWOZY FOSFOROWE

  NAWOZY FOSFOROWE — nawozy mineralne(sztuczne) zawierające głównie fosfor. Doświadczeniawykazały, żc 100 kg nawozu zawierającego16% przyswajalnego fosforu dało nadwyżkę plonuwynoszącą przeciętnie około 100 kg ziarna z I hektara."Nawozy fosforowe różnią się między sobąpod względem rozpuszczalności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 801

  praca w formacie txt

Do góry