Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Nosówka psów

  Nosówka psów — choroba zakaźna młodych psów wywoływana przez wirus. Objawy;gorączka, zapalenie błony śluzowej jamy nosowej,kichanie, później zaś ropny wyciek z nosa;często występuje też zapalenie płuc, a niekiedyzaburzenia czynności przewodu pokarmowegooraz drgawki i porażenie nerwów; szczepienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOJCZYK

  OBOJCZYK — jedna z kości obręczy barkowej.występująca u człowieka i małp człekokształtnychoraz (w postaci uwsteczmonej)u kota; u innych ssaków domowych nie występuje,natomiast jest dobrze wykształcona u drobiu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośniki

  Nośniki — substancje stałe, ja k np. talk>bentonit, łupki, ziemie okrzem kow y, kreda,pyły z gazówf przemysłowych, rozdrobnionemateriały celulozowe (łupiny orzechów), którepo drobnym zmieleniu miesza się mechaniczniez -^substancją aktywną. Najczęściej substancjęaktywną, w postaci roztworu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niż barometryczny

  Niż barometryczny — układ izobar namapie synoptycznej, w którym ciśnienie malejeku środkowi układu, a powietrze krąży w kierunkuprzeciwnym d o ruchu wskazówek zegara;na półkuli północnej niże przemieszczają się najczęściejz południowego zachodu na północnywschód; przeciętna prędkość przesuwania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRABIARKA

  OBRABIARKA — maszyna do nadawraniakształtów przedm iotom przez skraw anie nadmiarum ateriału aż d o uzyskania żądanychwymiarów. Pow ierzchnie obrabianych przedmiotówmogą być płaskie, walcowate, stożkowelub krzywoliniowe; zależnie od rodzaju ob rabianejpowierzchni rozróżnia się obrabiarkido obróbki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowalie

  Nowalie — pierwsze warzywa z wczesnowiosennejuprawy pod szkłem lub z wczesnejuprawy warzyw w gruncie znajdujące się w obrocietowarowym. Typowymi nowaliami są sałata,rzodkiewka oraz warzywa tzw. pęczkowe (marchew,pietruszka, boćwina). Są to warzywanietrwałe, to znaczy, że towar powinien przebyćdrogę od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIŻNICA

  NIŻNICA (Opornyza florum) — muchówka z rodzinyniżnicowatych (Opomyzuiae); jej larwy długoścido 8 mm, walcowate, żółtawobiałc, przezroczyste,bez wyróżnionej głowy, beznogie, pasożytująwewnątrz źdźbła u jego nasady powodując,że u młodych roślin zbóż ozimych, najczęściejpszenicy i jęczmienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM

  OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM — skupi rozprowadzanie materiałów siewnych do gospodarstwreprodukcyjnych, gospodarstw kontraktującychrośliny przeznaczone na konsumpcjęi dla przemysłu, sprzedaż na wolne obroty. Obrotemzajmują się wojewódzkie przedsiębiorstwaobrotu nasionami ..Centrala Nasienna (należącedo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŻYCE ogrodnicze

  NOŻYCE ogrodnicze — narzędzie dostrzyżenia żywopłotów; są znacznie większe i cięższeod zwykłych nożyc, dlatego strzyżenie trzebawykonywać oburącz. Ramiona nożyc mająuchwyty drewniane i są wygięte w górę, abyumożiiwić strzyżenie bez obawy pokaleczeniarąk o żywopłot.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY NASIENNE

  NORMY NASIENNE — liczbowe określeniecech plantacji nasiennych oraz cech nasion i sadzeniaków,które stanowią o ich wartości siewnej.W normach nasiennych ustalone są dopuszczalneodchylenia od idealnie dobrych plantacji i materiałów'siewnych, jako najniższe wartości cechjakościowych, badanych w czasie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /agatka Dodano /06.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry