Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ODDECHOWY UKŁAD

  ODDECHOWY UKŁAD — zespół narządów,w których odbywa się wymiana gazowa w celudostarczenia organizmowi niezbędnego tlenu,a jednocześnie usunięcia produktów spalania,głównie dwutlenku węgla. Układ oddechowy uróżnych gromad zwierząt jest różny; u ptakówi ssaków stanowią go: jam a nosowa, w którejogrzewa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRZĘK PŁUC

  OBRZĘK PŁUC — gromadzenie się w pęcherzykachpłucnych i małych oskrzelikach płynusurowiczego, który dostaje się do nich z naczyńkrwionośnych wskutek zastoju krwi spowodowanegochorobami serca lub płuc; obrzęk płucpowstaje najczęściej w nocy i objawia się dusznością,kaszlem i wykrztuszaniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochwat

  Ochwat— choroba koni, będąca zwyklenastępstwem karmienia świeżym ziarnem lubpojenia zgrzanych koni zimną wodą: objawy:kopvta przednich kończyn stają się gorącei w r a ż l i w e na ucisk; zwierzęta poruszają się z trudem,a w pozycji stojącej przednie kończyny wysuwajądo przodu, tylne zaś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW

  OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW—określanie wydajności mlecznej krów w celu prowadzeniawłaściwej pracy hodowlanej nad bydłemmlecznym (dobór i selekcja, wybór rozpłodnikówna stacje sztucznego unasieniania, wycena buhajówitp.); przeprowadza się ją : 1) we wszystkichpaństwowych gospodarstwach rolnych i 2) w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk złośliwy

  Obrzęk złośliwy , zgorzel gazowo —zakażenie przyranne, wywoływane przez drobnoustrojechorobotwórcze z grupy beztlenowców,najczęściej występujące u koni i owiec; objawiasię powstawaniem podskórnych obrzęków gazowychoraz martwicą tkanek; często kończy sięśmiercią...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocet winny

  Ocet winny — ocet, otrzymywany z wina;poza kwasem octowym, stanowiącym najważniejszyskładnik, winne octy zawierają szeregskładników występujących w winie, jak kwasyorganiczne, sole mineralne, substancje aromatyczne,garbniki, barwniki, a także niektóre witaminy,wobec czego ocet winny ma przyjemnyarom at i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSADA PASTWISKA

  OBSADA PASTWISKA — waga żywa korzystającychz pastwiska zwierząt przypadająca na1 ha pastwiska; zależnie od jakości pastwiskaobsada wynosić może 5—20 q, czyli 1 ha możewyżywić od 1 do 4 dużych sztuk bydła w sczomepastwiskowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona lasu

  Ochrona lasu — dziedzina wiedzy i praktykileśnej zajmująca się sposobami rozpoznawania,zapobiegania i zwalczania szkód w lesie,powodowanych przez człowieka, siły przyrodynieożywionej (wiatry, śniegi, mrozy), szkodliwezwierzęta (głównie owady, jak też zwierzęta łowne,gryzonie) oraz przez pasożytnicze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSYPNIK

  OBSYPNIK — narzędzie do obsypywania ziemniakóworaz zakrywania sadzeniaków. Obsypnikibywają j e d n o r z ę d o w e (konne) lub w i e-I o r z ę d o w e (konne i traktorow-e — przyczepianei zawieszane); obsypniki mogą być takżeczęściami sadzarek do ziemniaków i wieloraków.Częściami roboczymi obsypników są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  'Ochrona roślin'

  'Ochrona roslin' — ilustrowany miesięcznikwydawany przez Departament ProdukcjiRoślinnej i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa;przeznaczony dla służby kwaramamyi ochrony roślin, służby agronomicznej prezydiówrad narodowych, kółek rolniczych, PGR. spółdzielniprodukcyjnych i innych instytucji i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry