Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Odstojnik miodu

  Odstojnik miodu — wysokie blaszanenaczNTiic-zbłomik z kranem wm ontowanymna wysokości kilku centymetrów od dna;służy do oczyszczania odwirowanego miodu.Przy odstawaniu sie miodu lżejsze zanieczyszczeniawypływają na wierzch, a cięższe opadająna dno. Po zebraniu wierzchniej warstwy (niecorzadszej), która...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPARZENIE

  ODPARZENIE, odgniecenie — otarcie lubzranienie skóry, występujące naiczęscici u koniwskutek nieodpowiedniej, źle dopasowanej, zazwyczajza dużej uprzęży; odparzenia powierzchownepowodują zapalenie skóry, a prz> odparzeniachgłębokich może wystąpić zropiemetkanek. Leczenie odparzeń powierzchownychpolega...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPESTCZARKA

  ODPESTCZARKA — urządzenie do usuwaniapestek z owoców pestkowych (śliwek, wiśnii czereśni, moreli, brzoskwiń), wybijające pestkęz owocu leżącego w okrągłym zagłębieniu;pozbawione pestek owoce idą do dalszego przerobu.Małe, ręczne odpestczarki stosowanesą w gospodarstwach domowych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPĘDOWY APARAT

  ODPĘDOWY APARAT — aparat służący doodpędzania pary alkoholu odfermentowanegoz -► zacieru, wzbogacania jej w alkohol i skraplania(-^gorzelnia). Obecnie używane są aparatypracujące systemem ciągłym, bez przerwy;do aparatów takich dopływa w sposób ciągłyzacier, z którego w czasie biegu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowietrzanie konserw

  Odpowietrzanie konserw— zabieg stosowany w przemyśle konserwowymmający na celu usunięcie powietrza,a zwłaszcza tlenu, z puszek, butelek i ze słojóww celu uniemożliwienia rozwoju drobnoustrojówtlenowych, zachowania witamin, jasnej barwysurowców oraz zmniejszenia -♦korozji puszeki powstawania ->bombażu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsiewacz płaski

  Odsiewacz płaski— urządzenie służącedo sortowania produktów rozdrabniania; składasię z kilku lub kilkunastu prostokątnych (lubkwadratowych) ram, w których umieszcza sięramki opięte tkaninami odsiewającymi (jakotkanin odsiewających używa się w młynarstwiegaz z jedwabiu, z tworzyw sztucznych oraztkanin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEŻYNY

  ODLEŻYNY — zmiany w skórze zwierząt zmuszonychdo przebywania przez dłuższy czasw pozycji leżącej; wskutek długotrwałego uciskui niedokrwienia występują otarcia skóry, a następniejej obumarcie — najczęściej w okolicystawów kończyn, guzów biodrowych i oczu(na skórze pokrywającej łuki jarzmowe);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłogi

  Odłogi — ziemie orne albo użytki zielonenie uprawiane przez szereg lat. Odłogowaniestosowano dawniej jako zabieg uprawowy w systemieodłogowym w celu przywrócenia zyznotaglebie; obecnie stosowanie odłogów dowodzi złegoużytkowania ziemi. Odtwarzanie żyzności glebyw odłogach następuje bardzo powoli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odma

  Odma — obecność powietrza w jamie opłucnejwskutek uszkodzenia ściany klatki piersiowejalbo płuca. Normalnie ciśnienie pow ietrza w jamieopłucnej jest nieco mniejsze od ciśnienia atmosferycznego,dzięki czemu płuca mogą zwiększaćswoją objętość i ściśle przylegają do ścian klatkipiersiowej; po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANA

  ODMIANA — w zootechnice grupa zwierzątw obrębie rasy, które odznaczają się pewnymiwspólnymi cechami, różniącymi je od innychnależących do tej samej rasy; cechy te nie sąjednak na tyle silnie zaznaczone, aby grupętakich zwierząt m ożna było uznać za odrębnąrasę. np.odmiany polskiego bydła...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt

Do góry