Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  OKÓŁEK

  OKÓŁEK — zespół pędów lub gałęzi bocznychwyrastających w jednym miejscu łodygi albo pnia;u niektórych drzew przez przeliczenie okółkówmożna okrcśłić ich wiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRZEWACZ SZKLARNIOWY

  OGRZEWACZ SZKLARNIOWY — urządzenieelektryczne do ogrzewania inspektów i cieplarń;jest to specjalny kabel grzejny z samoczynnymregulatorem temperatury; kabel ten układasię w inspekcie na głębokości 55 cm na warstwiepiasku i masy nic przewodzącej ciepła, a następnieprzyk vwa warstwą piasku i siatką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĄGLAK

  OKRĄGLAK — wyrzynek drewna grubości 5—16 cm w cieńszym końcu wraz z korą i długości0,5—2,0 m, przeznaczony na opał i układanyw stosy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okładzina kanału

  Okładzina kanału przykrycie skarpi dna kanału materiałem zabezpieczającym goprzed rozmywaniem, zarastaniem i filtracją; okładzina(np. betonowa, kamienna) umożliwia szybszyprzepływ wody w kanale.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszczurzanie

  Odszczurzanie zabiegimające na celu wytępienie szczurów i innychgrj^oni powodujących szkody gospodarcze orazroznoszących liczne zaraźliwe choroby zwierząt;odszczurzanie przeprowadza się sposobem chemicznym— przez zastosowanie trutek i gazowaniepomieszczeń, mechanicznym — przezzastosowanie pułapek oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODŚWIEŻANIE KRWI

  ODŚWIEŻANIE KRWI — w zootechnice me-'toda hodowlana mająca na celu uniknięcie zwyrodnieniapowodowanego przez hodowlę krewniacząlub ->przehodowanie; polega na jednorazowymlub kilkakrotnym zastosowaniu kojarzeniaczystego, lecz niekrewniaczego, w obrębie doskonalonejgrupy zwierząt, z następnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWADNIANIE

  ODWADNIANIE — zabiegi techniczne mającena celu usunięcie szkodliwego dla roślin nadmiaruwody z gleby; odwadnianie wpływa na zwiększenieżyzności gleby, przyspiesza uprawę i siewroślin o 10—14 dni, przedłuża okres ich wegetacji,i ułatwia mechanizację prac polowych.Łąki odwadnia się przeważnie za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPACZKA

  KOPACZKA — konna lub traktorow a maszynado zbioru ziemniaków. W Polsce stosuje się kopaczkigwiazdowe i przenośnikowe (rusztowe).K o p a c z k a g w i a z d o w a wyposażona jestw lemiesz, który podcina redlinę ziemniaków i podajeją w górę pod sprężyste pręty szybko obracającejsię gwiazdy; pod wpływem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontlola mleczności

  Kontlola mleczności— ustalenie wydajnościmlecznej krów i zaw artości tłuszczuw mleku, stosow ane przy ocenie w artości użytkowejkrów ; podstaw ą oceny są pró b n e udoje,or2cprowadzane raz w m iesiącu w celu stw ierdzeniadziennej wydajności m leka uzyskiwanegood każdej krowy o raz p o b ra n ia p ró b ek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kainit

  Kainit — niskoprocentowy nawóz potasowy,otrzymywany przez zmielenie kopaliny zawierającejminerał kainit; zawiera 9— 15% tlenku potasu.W kainicie potas jest związany z chlorem,poza tym nawóz ten zawiera sól kuchenną (chloreksodu) i chlorek magnezu. Kainit nie nadaje siępod rośliny wrażliwe na chlor, a więc...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt

Do góry