Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  OM, Q

  OM, Q — jednostka oporu elektrycznego; opórprzewodnika o przekroju I mm2, gdy przepływaprzez niego prąd o napięciu 1 wolta i natężeniu1 ampera; w przybliżeniu jest to opór słupartęci (długości 106,3 cm, o jednakowym na całejdługości przekroju 1 mm2 i masie 14,45 g),stawiany nie zmieniającemu się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRZESYWANIE

  OKRZESYWANIE — usuwanie za pomocą siekierylub piły konarów, gałęzi i sęków na stojącymlub ściętym drzewie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDOREDUKCJA

  OKSYDOREDUKCJA — proces utleniania i redukcji, w którym następuje wymiana elektronów,przy czym utlenianie polega na utracie, redukcjazaś na uzyskiwaniu elektronów. Najprostszyukład oksydoredukcyjny występuje w procesieelektrolizy, podczas którego katoda przez całyczas oddaje jonom (kationom) elektrony, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okwiat

  Okwiat — zewnętrzna część kwiatu nie biorącaudziału w rozmnażaniu; w skład okwiatuwchodzą -♦działki kielicha i płatki korony.U niektórych roślin nie ma zróżnicowaniana -♦kielich i koronę (—►korona), np. u tulipanów,a u innych kielich stosunkowo szybkoopada; pewne rośliny mają kwiaty bez okwiatu,to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN

  OKRES SPOCZYNKOWY U ROŚLIN —okres zahamowania funkcji życiowych w organizmieroślin; wiąże się często z niedostatkiemwody, niską temperaturą środowiska oraz z wielomainnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi(o charakterze hormonalnym, enzymatycznymitp.); np. u ziemniaka przyczynąniekiełkowania bulw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES WEGETACJI

  OKRES WEGETACJI — okres wzrostu i rozwojurośliny; dla rośliny jednorocznej zaczynasię w chwili skiełkowania nasienia, a kończypo dojrzeniu nowych nasion; dla rośliny wieloletniejzaczyna się w każdym roku na wiosnę,z chwilą przebudzenia się do życia, a kończyna jesieni przerwaniem czynności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES WEGETACYJNY

  OKRES WEGETACYJNY — liczba dni ześrednią temperaturą doby nie mniejszą niż +5°.W Polsce pomiędzy poszczególnymi rejonami sąduże różnice długości okresu wegetacyjnego,np. w dolinie Odry okres ten trwa około 225dni, a w północno-wschodniej części woj. olsztyńskiego— 190...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wylęgania choroby

  Okres wylęgania choroby — czas,jaki upływa między zakażeniem rośliny albozwierzęcia a ukazaniem się pierwszych objawówchoroby

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĘŻNiCA

  OKRĘŻNiCA  — odcinek jelita grubego pomiędzyjelitem ślepym a prostym; szczególniepojemny u konia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGŁAWIANIE

  OCŁAWIANIE — 1) obcinanie wierzchołkówroślin w celu wstrzymania wzrostu i przyspieszeniaowocowania, np. u pomidorów, lub odwrotnie,w celu wstrzymania rozwoju generatywnegoi owocowania, np. u tytoniu; 2) usuwanie męskichkwiatostanów kukurydzy (wiech), w celuniedopuszczenia do zapylenia własnym pyłkiemw hodowli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry