Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Omacnica agrestowianka

  Omacnica agrestowianka (ZophodiaconvoluteJla) — motyl z rodziny omacnicowatych(Pyralididae); jego gąsienice długoścido 10 mm, zielone, z głową i tarczką grzbietowyciemnobrązowymi, z trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,wygryzają miąższ z dojrzewającychowoców agrestu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie owoców

  Opadanie owoców _ normalne zjawiskotowarzyszące osiągnięciu przez owoc dojrzałościspowodowanejest wytworzeniem się między sz\pułkami owoców a pędami owoconośnymi kor'kowej warstwy oddzielającej przed o s ią g n ijmprzez owoce -*■ dojrzałości zbiorczej. Często jednak owoce, zwłaszcza jabłka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMBROGRAF

  OMBROGRAF, p lu w io g r a f — deszczo mierzautomatycznie notujący wielkość opadów atmosferycznych.Ombrografy mogą być p ł y w a kowe lub w y w r o t k o w e . Piórko samopiszącegoprzyrządu kreśli linię na pasku papierunawiniętym na obracający się ze stałą prędkościąbęben; wykres (ombrogram)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie zawiązków owocowych

  Opadanie zawiązków owocowych — zrzucanie przez drzewo owocowenadmiaru zawiązków. Rozróżniamy dwa główneokresy opadania zawiązków. Pierwszy okres rozpoczynasię zaraz po zakończeniu kwitnieniai trwa do czterech tygodni. W ciągu tego okresuopadają zawiązki nienormalnie wykształcone,uszkodzone przez owady...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLDENBURSKA rasa koni

  OLDENBURSKA rasa koni — rasa wytworzonaw Oldenburgii (prowincja niemiecka)przy użyciu koni pełnej krwi angielskiej; są toduże, masywne konie używane do pracy w intensywnymrolnictwie; wymiary: wzrost 160—170 cm, ciężar ciała około 750 kg; maść przeważniegniada, skarogniada i kara. W PolsceOldenburgi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrytonasienne

  Okrytonasienne , Angiospermac) — rośliny nasienne mające-♦zalążekzamknięty w utworzonym z owocolistków(-♦owocolistek) słupku (-♦słupek), nasiona powstającez zalążków wydostają się ze słupkadopiero wtedy, gdy słupek — sam lub z innymiczęściami kwiatu — zmieni się w owoc. Prawiewszystkie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLEJKI LOTNE

  OLEJKI LOTNE, o le jk i eteryczne — dośćzłożone, lotne substancje organiczne występującew różnych organach rośliny; zapach i skład chemicznyposzczególnych olejków są charakterystycznedla każdego gatunku rośliny, a nawetodmiany; olejki są wytwarzane przez komórkiprzystosowane do czynności wydzielania;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRYWA ŚNIEŻNA

  OKRYWA ŚNIEŻNA — warstwa śniegu na zasiewachozimych: zasadniczo pożądana, jeśliśnieg spadnie na zamarzniętą ziemię, kiedyrośliny już nie oddychają, pod ochroną bowiemśniegu rośliny lepiej znoszą silne mrozy. Zbytgruba i długotrwała okrywa śnieżna wpływaujemnie, gdyż powoduje uduszenie się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŁÓW

  OŁÓW — metal o barwie szarej z metalicznympołyskiem; pod wpływem powietrza pokrywasię tlenkiem ołowiu, który zapobiega dalszemuutlenianiu. Ołów jest odporny na działaniekwasów (zwłaszcza kwasu siarkowego). Kwasyorganiczne „nagryzają” ołów tylko w obecnościpowietrza; ołów nie jest natomiast odpornyna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYDAZY

  OKSYDAZY — enzymy katalizujące procesyutleniania, np. oksydaza cytochromowa, oksydazakwasu askorbinowego itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt

Do góry