Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  OPARZENIE

  OPARZENIE — uszkodzenie tkanek wywołanedziałaniem wysokiej temperatury; zależnieod stopnia uszkodzenia tkanek rozróżniamyoparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stop-I nia; oparzenie ponad 1/3 powierzchni ciałaczęsto kończy się śmiercią. Miejsca oparzonesmaruje się u zwierząt spirytusem, silnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPASANIE BYDŁA

  OPASANIE BYDŁA — odpowiednie żywieniebydła w celu uzyskania najlepszego produkturzeźnego. Opasa się bydło zarówno dorosłe,jak i młode. Spośród bydła dorosłego do opasaniaprzeznacza się sztuki wybrakowane z hodowli:buhaje nic nadające się do rozpłodu, krowy stare,jałowe lub niskoprodukcyjne. Ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opasanie zwierząt

  Opasanie zwierząt — odpowiednieżywienie zwierząt w celu uzyskania jak najlepszegoproduktu rzeźnego; najczęściej opasasię bydło, ale także owce i wybrakowane konie,zarówno zwierzęta młode, jak i starsze; opasanezwierzęta dorosłe odkładają przede wsz>stkirotłuszcz, w związku z czym podstawę ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPATRUNEK

  OPATRUNEK — zabezpieczenie ran preed zabrudzeniemi zakażeniem w celu przyspieszeniaich gojeńi3 się; materiał opatrunkowy stanowią:gaza, wata, lignina i bandaż. Na ranę nie zakażonąopatrunek nakłada się bezpośrednio pooczyszczeniu jej i najbliższej okolicy kawałkiemgazy umoczonej w czystej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bęben zębowy

  Bęben zębowy może być zamknięty lubotwarty. Bęben zamknięty jest cylindrem ze stalowejblachy, do którego są przymocowane zęby;cylinder łączy się z wałem za pomocą ramionlub tarcz. W bębnie otwartym zęby przymocowanesą do listew stalowych, rozmieszczonychrównomiernie na obwodzie bębna.Liczba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadzina liści azalii

  Opadzina liści azalii — choroba grzybowaazalii. O b j a w y : na liściach, poczynającod starszych, na środku blaszki, przy jej brzegachlub wierzchołku powstają plamki, które bardzo siępowiększają, choć czasem bywają ograniczoneprzez nerwy i przybierają wtedy zarys kanciasty;na powierzchni silnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOCYSTA

  OOCYSTA — zygota ziarniaków ( Coccidia)opatrzona mocna otoczką, wydalana na zewnątrzorganizmu w kale i zawierająca spory (zarodniki).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OOSPORA

  OOSPORA — zarodnik przetrwalnikowy lęgniowców(Oomycetes), grupy grzybów glonowców;często powstaje — w wyniku zapłodnieniakomórki jajowej przez plemnik — głębokow tkance żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAD

  OPAD — w drobiarstwie - * pierze zdjęte z drobiupo uboju. Ponieważ zwykle część piór opadujest niedojrzała i zawiera dużo wilgoci, wartośćużytkowa opadu przez to się zmniejsza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opadanie liści u azalii

  Opadanie liści u azalii— choroba grzybowa lubfizjologiczna azalii. Ob j awy : mogą być różnew zależności od przyczyny; 1) liście, z dużymimartwicowymi plamami brunatnymi i szarymi,pokrytymi ciemniejszymi pęcherzykowa tym iwzniesieniami skórki, opadają; podobne plamytowarzyszą zasychaniu wierzchołków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt

Do góry