Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  OSPA

  OSPA — choroba zakaźna zwierząt i ludzi -obecnie, dzięki obowiązkowym szczepieniom zapobiegawczym,występuje rzadko. Na ospę chorująwszystkie gatunki zwierząt gospodarskich^U bydła i koni przebiega ona przeważnie łagodnie;wysypka ospowa występuje u krów na wymieniu,a u koni — zwykle na kończynach. U...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTRĘT

  OTRĘT — zakaźna choroba koni i krów wywoływanaprzez wirus; przenosi się podczaskrycia; objawia się występowaniem pęcherzykówna zewnętrznych narządach płciowych chorychzwierząt; ma zwykle przebieg łagodny; objętajest ustawą o zwalczaniu zaraźliwych choróbzwierzęcych, podlega więc obowiązkowi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSPODYFTERIA Ptaków

  OSPODYFTERIA Ptaków — zaraźliwachoroba wirusowa, występująca zwykle w jesienii w zimie u 6— 12-miesięcznych kur, indykóworaz gołębi; charakterystycznym jej objawemjest występowanie guzów na skórze, szczególniew okolicy głowy (postać skórna choroby) lubżółtawych, serowatych nalotów na błonach,śluzowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY Lodowcowe

  OSADY Lodowcowe — osady powstałew plejstocenie (-^stratygraficzna tabela) z materiałównaniesionych przez lodowce z dzisiejszejSkandynawii i z dna dzisiejszego Morza Bałtyckiego;są one gliniaste i piaszczyste, o różnej wielkościziam; charakterystyczny dla nich jest brakuwarstwienia poziomego i występowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIKA

  OSIKA, topo la osika (Populus trcmula) __drzewo z rodziny wierzbowatych (Solicaceae),występujące dość nielicznie jako domieszka wlasach liściastych lub borach sosnowych; wzrostna wysokość bardzo szybki, trwający do 50—£0roku życia; osiąga do 30 m wysokoii; żyje prawicdo około 120 lat. Zaczyna owocować...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osioł

  Osioł (As/nus) — ssak z rodziny koniowatych(Equidae)% gatunki dzikie występują w Afryce(osioł somalijski, osioł nubijski) i Azji (onager,kułun, kiang). Sierść przeważnie szara lub szarobrunatna.O s i o ł d o m o w y ( Asinus asinus) zwierzęjuczne i pociągowe. Wysokość w kłębie 80—105cm; ruja trwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZECH WŁOSKI

  ORZECH WŁOSKI (Juglans regia) - drzewoowocowe z rodziny orzeehowatych (Juglandaceae)'pochodzi z Małej Azji i Kaukazu, dorasta do 30 mwysokości, żyje do 300 lat. Owocem jest pestkowiecdługości 3—5,5 cm, o jadalnym nasieniuktórego skład chemiczny jest zbliżony do składuorzechów laskowych (około 57%...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADNIK

  OSADNIK — w melioracji zbiornik, przezktóry powoli przepływa woda i osadza w nimzanieczyszczenia; osadniki wykonuje się w celuochrony urządzeń nawadniających przed zamulaniem;w osadnikach do oczyszczania ściekówooZostaią ciężkic osady i przedmioty, któreniożna później łatwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSADY Aluwialne

  OSADY Aluwialne— osady rzeczne; mogąbyć gliniaste, pylastc, piaszczyste lub ilaste;wykazują uwarstwienie poziome; poszczególnewarstwy mogą się znacznie różnić między sobą.Gleby utworzone na osadach aluwialnych nazywamymadami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orpingtony

  Orpingtony , austra-lorpy — rasa kur typuogólnoużytkowego (ciężkiego) wyhodowanaw Anglii, zaaklimatyzowana w Australii, znanapod nazwą austra-lorpów. Upierzenie żółte lubczarne, rzadziej białe, kuropatwiane lub popielate.Ciężar koguta 3,5—4,5 kg, kury 2,5—3,5 kg.Mięso doskonałej jakości, białe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry