Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Pantograf

  Pantograf — przyrząd umo^iwiający mechanicznepowiększenie lub zmniejszenie figurgeometrycznych w dowolnej skali; używa się goprzeważnie do przerysowywania planów \ mapw zmienionej skali; składa się z czterech listewpołączonych przegubowo i umocowywanegow odpowiednich miejscach ołówka oraz kotwicy,która...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALIKOWANIE

  PALIKOWANIE — 1) wypas zwierząt gospodarskichna uwięzi; palikowanie zapewnia dobrewykorzystanie pastwiska lub małej powierzchninadającej się do wypasu (np. rowy przydrożne).Krowy np. uwiązuje się na łańcuchu długości5—6 m, którego koniec przymocowany jestdo palika wbijanego w ziemię; długość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY OŚRODEK maszynowy

  PAŃSTWOWY OŚRODEK maszynowy — przedsiębiorstwo państwowe działającena zasadach rozrachunku gospodarczego powołanedo świadczenia usług w zakresie mechanizacjirolnictwa. Głównym zadaniem POM jestudzielanie pomocy spółdzielniom produkcyjnym,kółkom rolniczym oraz indywidualnym gospodarstwomchłopskim w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALIWA

  PALIWA — palne ciała stałe, ciecze i gazywykorzystywane jako źródła energii cieplnej;rozróżniamy paliwa s t a ł e : węgiel, koks, drewno,torf, nazywane także materiałami opałowymi;paliwa pł ynne : benzyna, olej napędowy itp.;oraz paliwa g a z o w e : gaz ziemny, gaz świetlnyitp.Drewno składa się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba cetanowa paliwa

  Liczba cetanowa paliwa — wielkośćnieoznaczona, za pomocą której określa się czasopóźnienia samozapłonu badanego paliwa. Liczbęcctanową ustala się w analogiczny sposób, jakliczbę oktanową, dobierając odpowiednią mieszaninępaliw wzorcowych. Jedno z tych paliw(cetan) odznacza się krótkim okresem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALMY

  PALMY (Palmae) — rośliny jcdnoliścienne z rodzinypalmowatych. Jako rośliny ozdobne najczęściejspotykane są dwa rodzaje palm: Phoenixj Howea (Kentia). Phoenix ma liście pierzaste,osadzone na krótkich ogonkach, o odcinkachprawie jednakowej długości; Howea ma liścietakże pierzaste, lecz długoogonkowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACIORNICA PSZENICZANKA

  PACIORNICA PSZENICZANKA (Contariniatritici) — muchówka z rodziny pryszczarkowatych(ltonididae)\ larwy długości do 2 ram,wałeczkowate, cytryn o wożółte, bez wyróżnionejgłowy, beznogie, pasożytują w kłosach pszenicyi żyta; ziarno się nie rozwija; powstają pustekłoski wskutek wysysania ich zawartości i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWSIK

  OWSIK (Enterobius vermicularis) — robak (dług.do 1 cm) z gromady nicieni (Nemaiodes); pasożytujew jelicie grubym człowieka, zwłaszcza dzieci;samiczka nocą składa jaja w okolicy otworu odbytowego;wylęgające się wkrótce maleńkie larwypowodują silne swędzenie; zakażenie następujewskutek dostania się jaj...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACZOSKI Józef

  PACZOSKI Józef (1864— 1942) — wybitnypolski botanik, jeden z twórców fitosocjologii(nauki o zespołach roślinnych); napisał: „Szkicefi tosocjologiczne'\ „Podstawowe zagadnienia geografiiroślin**, „Lasy Białowieży” i in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZDOBNIK Chmielowiec

  OZDOBNIK Chmielowiec (Adelphoeorlsyandałicus) — pluskwiak różnoskrzydły z rodzinytasznikowatych (Miridae); larwy i dorosłe pluskwiakidługości do 9 mm, owalne, wydłużone,spłaszczone, z długimi czułkami, żółtozielonez brunatnym rysunkiem, wysysają liście i młodepędy chmielu, pozostawiając...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /07.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt

Do góry