Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PCHEŁKA rzepakowa

  PCHEŁKA rzepakowa (Psylliodes chrysocephala)— chrząszcz z rodziny stonkowatych(Chrysomelidae); jego larwy, długości do 6 mm,silnie wydłużone, białawe z czarnymi kropkamioraz czarnymi głową i końcem ciała, z trzemaparami nóg, żerują głównie na rzepaku i rzepiku*drążąc chodniki wzdłuż głównego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAwężniczek makowy

  PAwężniczek makowy (Timaspis papaveris)— błonkówka (owadziarka) z rodziny galasówkowatych( Cynipidae); larwy, długości do5 mm, nieco zgięte, białawe z brunatną głową,beznogie, wyżerają w łodydze pionowe chodnikituż pod makówką; po przekwitnieniu niektóremakówki początkowo odbarwiają się i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelargonia

  Pelargonia (Pelargonium sp.) — roślinaozdobna z rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae). Najważniejsze gatunki — to p c l argo n i ą p a s i a s t a (Pelargonium zonalc) i n c~l a r g o n i a a n g i e l s k a , inaczej pelargoniawielkokwiatowa (P. hybridum grandiflorum). pc.largonia pasiasta stosowana jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAWŁÓW Iwan

  PAWŁÓW Iwan (1849— 1936) — wybitny rosyjskifizjo lo g; otrzymał nagrodę Nob la za badaniadotyczące fiz jo lo g ii trawienia; zajmowałsię również fizjo lo gią układu krążenia i czynnościąukładu nerwowego; wykazał, że funkcjonowaniecałego organizmu jest zależne nie tylko od układukrwionośnego, ale...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEPSYNA

  PEPSYNA — enzym soku żołądkowego produkowanyw postaci —►pepsynogenu przez gruczołybłony śluzowej żołądka; w środowiskukwaśnym, jakie wytwarza się w żołądku dziękiwydzielaniu przez jego ścianki kwasu solnego,pepsyna rozkłada większość białek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŹ KRÓLOWEJ

  PAŹ KRÓLOWEJ (Papilio machaon) — motylz rodziny paziowatych (Papilionidae) ; jego gąsienice,długości do 40 mm, zielone z czerwonymiplamkami na poprzecznych ciemnych i wąskichpaskach, z dwoma wyrostkami sterczącymi nagrzbiecie za głową, trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASIECZYSKO

  PASIECZYSKO, to c z ek — teren, na którymrozmieszczone są ule z pszczołami; powinnobyć suche, możliwie równe i osłonięte od silnychwiatrów. Obsadzenie pasieczyska drzewami i obsianietrawą zapobiega nadmiernemu nagrzewaniusię uli w czasie upałów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasożytnictwo

  Pasożytnictwo — sposób bytowania niektórychorganizmów (zwanych pasożytami) żyjącychkosztem innych organizmów (zwanychgospodarzami). Zjawisko to występuje najczęściejwśród roślin bezchlorofilowych, jak bakterie,grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne, i wśródwielu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASOŻYTY

  PASOŻYTY - - organizmy cudzożywnc, czyliżyjące kosztem innego organizmu żywego; mogąone doprowadzić do całkowitego zniszczeniaorganizmu żywiciela wskutek żywienia się jegociałem, zatruwania toksynami itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARNIKOWA kolumna

  PARNIKOWA kolumna — urządzenie stalelub przewoźne o dużej wydajności do parowaniaziemniaków bądź innych pasz; składa się z jednegokotła parowego, wytwarzającego parę o niskimciśnieniu, oraz kilku kotłów na ziemniaki, doktórych doprowadzana jest rurami para z kotłaparowego; napływająca z kotła para...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt

Do góry