Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  PIERWIASTKA

  PIERWIASTKA — w zootechnice określeniepokrytej samicy hodowlanej (Ucząc od momentuzapłodnienia do chwili odłączenia pierwszegomiotu); pierwiastki wymagają szczególnie troskliwejopieki hodowcy, jako rosnące zwierzętaużytkowane już do rozpłodu; pierwsze pokryciepierwiastki zależno jest od osiągnięcia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANET

  PLANET — narzędzie ogrodnicze do spulchnianiamiędzyrzędzi i niszczenia chwastów; zaopatrzonejest w zestaw wymiennych części roboczychumożliwiających wykonywanie pracpielęgnacyjnych; buduje się planety jednokołowei dwukołowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piramidka TRÓJKĄTNA

  Piramidka TRÓJKĄTNA — urządzenie dołaszenia siana składające sie z 3 drewnianych ramtrójkątnych z nabijanymi poprzeczkami, na którychrozkłada się przywiędniętą zieloną masę dowysuszenia; każdą z tych ram opiera się jednymbokiem o ziemię a pozostałymi o boki dwóchinnych ram; piramidki łatwo się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERZGA

  PIERZGA — pyłek kwiatowy zmieszany z miodemlub nektarem i zakonserwowany przezpszczoły w komórkach plastrów; w następstwieprocesów fermentacyjnych staje się pokarmemłatwiej strawnym. Pierzgą odżywiają się główniemłode robotnice, ponadto stanowi ona niezbędnyskładnik pokarmu starszych larw; pewna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANKTON

  PLANKTON — zespół organizmów roślinnychi zwierzęcych żyjących w podpowierzchniowejwarstwie wody; należą do nich drobne organizmy,jak glony, pierwotniaki, różne larwy, skorupiakii inne; najczęściej są przezroczyste, nieraz zaopatrzonew pęcherzyki powietrzne, krople tłuszczulub przydatki spadochronowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIRETRUM

  PIRETRUM — nazwa kontaktowo działającychpreparatów owadobójczych otrzymanych przezzmielenie suchych koszyczków kwiatowych różnychgatunków złocienia, np. dalmatyńskiego,kaukaskiego i innych, z dodatkiem niezasadowego-*nośnika; substancjami aktywnymi w piretrumsą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERŚNICA

  PIERŚNICA — grubość drzewa stojącego, mierzonana wysokości 1,30 m nad ziemią, czyli nawysokości piersi. W leśnictwie pomiar pieTŚnicprzeprowadza się w celu obliczenia miąższościdrzewostanów lub pojedynczych drzew stojących;wykonuje się przyrządem, zwanym ś r e d n i c o -m i e r z e m lub k 1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELĘGNOWANIE LASU

  PIELĘGNOWANIE LASU — dział hodowlilasu zajmujący się zabiegami trwającymi przezcały okres życia drzewostanów i mającymi nacelu wyprodukowanie jak największej masy drewnanajlepszej jakości; osiąga się to głównie przezzastosowanie tzw. cięć pielęgnacyjnych, które —zależnie od wieku drzewostanu —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petunia

  Petunia (Petunia sp.) — roślina ozdobnaz rodziny psiankowatych (Solanaceae); stosowanagłównie do dekoracji balkonów i okien, czasemna rabaty. Najczęściej uprawiane są odmianyp e t u n i i z w i s a j ą c e j (Petunia hybridapendula) i p e t u n i i w i e l k o k w i a t o w e jn a j w s p a n i a l s z e j (P...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELĘGNOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH

  PIELĘGNOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH— zabiegi, wykonywane ręcznie (np.pielenie, przerywka) lub różnymi narzędziami (np.lekką broną, opielaczem), wkrótce po wschodachi później — aż do chwili, gdy zabiegów tych stosowaćnie można ze względu na uszkadzanieroślin uprawnych; stosowane w celu niszczeniachwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry